“Stralingsincidenten veiligheidsregio’s” is een kennisdocument met achtergrondinformatie over mogelijke incidenten met radioactieve stoffen, het mogelijk vrijkomen van ioniserende straling en/of radioactieve besmetting en het optreden door hulpdiensten bij dit type incidenten, ook wel stralingsincidenten genoemd. De VBV heeft mede een inhoudelijke bijdrage geleverd en het document mede gevalideerd. Het document is samengesteld voor het personeel van operationele hulpdiensten en veiligheidsregio’s en bestaat uit drie delen.

  1. Stralingsincidenten veiligheidsregio’s: Achtergrondinformatie.
    Dit document is geschreven voor de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer, de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) van de GHOR, de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) van de politie, stralingsdeskundigen, en andere geïnteresseerden van de diverse publieke hulpdiensten en private dienstverleners. Dit document bevat zowel basisinformatie als meer specialistische informatie. De hoofdtekst in dit document (tekst is zwart-gedrukt in het lettertype Arial) bevat basisinformatie die relevant kan zijn voor operationeel leidinggevenden.
  2. Stralingsincidenten veiligheidsregio’s: Basisinformatie voor operationeel leidinggevenden.
    De basisinformatie uit het document Stralingsincidenten veiligheidsregio’s: Achtergrondinformatie is uitgebracht als apart deel. Deze informatie is geschreven voor operationeel leidinggevenden zoals bevelvoerders en officieren van dienst (OvD) van de verschillende kolommen. De basisinformatie is letterlijk dezelfde tekst als de hoofdtekst uit Stralingsincidenten veiligheidsregio’s: Achtergrondinformatie.
  3. Stralingsincidenten veiligheidsregio’s: Operationele handreiking.
    Dit document is samengesteld voor beide doelgroepen en bestaat uit een aantal aandachtkaarten en formulieren. Ook hier is onderscheid gemaakt in een algemeen deel en een deel met aandachtkaarten voor stralingsdeskundigen. De informatie op deze kaarten kan zowel van toepassing zijn tijdens stralingsincidenten als bij de operationele voorbereiding (zowel planvorming als vakbekwaamheid) daarop.De inhoud is overgenomen uit Stralingsincidenten veiligheidsregio’s: Achtergrondinformatie.

Het document Stralingsincidenten veiligheidsregio’s vervangt het Radiologisch Handboek Hulpverleningsdiensten (RHH; 2007/2011). Documenten zijn hier te downloaden.

Dick Arendsen