Taakdifferentiatie en Uitruk op Maat

Op 14 oktober verscheen er voor Brandweer Vrijwilligers een prachtige brief van minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In het kort komt het erop neer dat vrije instroom Vrijwilligheid bij de brandweer kan worden behouden zonder taakdifferentiatie. Dit op voorwaarde dat gekazerneerde en geconsigneerde vrijwilligheid verdwijnt en wordt omgezet naar een flexibel arbeidscontract.

Hierdoor lijkt het spookbeeld van eerste en tweederangs brandweermensen in rook op te gaan. Het mooie stelsel van betrokken burgers die andere burgers in nood geheel vrijwillig maar wel op een professionele wijze te hulp schieten kan zo blijven bestaan.

Dit prachtige resultaat is vooral te danken aan het artikel van de hoogleraren Cuyvers, Boogaard en de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid die steeds bleef vragen naar een andere oplossing dan taakdifferentiatie bij de brandweer. Dankzij die steun voelde de VBV zich niet helemaal alleen toen het er op leek dat Vrijwillige Brandweer uitsluitend mogelijk leek met vergaande taakdifferentiatie en dat daarmee uitholling van onze prachtige passie een feit zou zijn.

Als u zich ooit afvroeg of een lidmaatschap van de VBV zin heeft dan is hiermee het bewijs geleverd. Samen zijn wij sterk en kunnen wij onze stem op een krachtige constructieve manier laten horen.

Dat die krachtige stem nodig is blijkt uit de voortgang van een ander hoofdpijndossier, Uitruk op Maat (UoM). Dit landelijk kader voor afwijkende voertuigbezetting kwam tot stand zonder dat de werkvloer was betrokken, in strijd met artikel 68 lid 2 van de Wet veiligheidsregio’s. Daarom trok de VBV ook in dit dossier aan de bel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal toen wij bij de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad geen gehoor vonden voor onze bezwaren.

Gelukkig vonden wij wel gehoor in Den Haag en heeft de Tweede Kamer op 27  november 2018 met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht om in overleg met de werkvloer, waaronder de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, te komen tot een nieuw dan wel aangepast kader op basis waarvan mag worden afgeweken van de standaard uitruk. De minister heeft dit in zijn brief van 11 februari 2019 aan de Tweede Kamer toegezegd.

Helaas is het landelijk kader UoM inmiddels bijgesteld en ambtelijk vastgesteld door de Raad Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV). Opnieuw zonder betrokkenheid van de werkvloer. Ons grootste bezwaar, dat veiligheid van hulpverleners en burgers in gevaar komt wanneer eenduidige kaders en uniforme inzetprocedures ontbreken is niet weggenomen. Ook de grote interpretatieruimte van het landelijk kader is in de bijgestelde variant onveranderd. Dit staat haaks op het belang dat burgers, bedrijven en instellingen hechten aan adequate brandweerzorg. Daarom blijven onze bezwaren in stand.

Inmiddels hebben wij de betrokken partijen, ministerie Justitie en Veiligheid, Veiligheidsberaad en de voorzitter van de RCDV op de hoogte gebracht van onze bezwaren en die zullen wij blijven inbrengen totdat een veilige werkwijze voor alle brandweermensen en burgers een feit is.

Voor de duidelijkheid, de VBV is niet tegen variabele voertuigbezetting maar wel tegen onveilige kaders voor het soms gevaarlijke brandweerwerk. Daar zullen wij ons voor blijven inzetten, nu en in de toekomst. Daar kunnen alle Brandweer Vrijwilligers ons aan houden.

Marcel Dokter

Voorzitter