onderzoekIn het eerste kwartaal van dit jaar deden zich in ons land 31 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer. Dat is in de afgelopen tien jaar het op twee na hoogste aantal miljoenenbranden. In 2013 waren dat er 35 en in het jaar daarvoor 32. De 31 grote branden in de eerste drie maanden van dit jaar zorgen naar verwachting voor een totale schadelast van 74,5 miljoen euro. Sinds 1998 viel de geraamde schadelast voor verzekeraars in het eerste kwartaal van een jaar acht keer hoger en acht keer lager uit. Daarmee lijkt de trend van vorig jaar te zijn doorbroken, waarin in alle kwartalen sprake was van een toename en zelfs van een recordaantal en record schade- omvang. Dat valt op te maken uit de meest recente registratie van de grote branden, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, expertiseorganisaties van verzekeraars en met verzekeraars.

Er deed zich in de afgelopen drie maanden slechts één grote calamiteit voor: een brand in een bedrijfspand in Hoofddorp op 14 maart jl., waarvan de schade wordt geraamd op 26 miljoen euro. Op ruime afstand volgt een brand op 1 januari jl. in een woningcomplex in Nijmegen, die naar verwachting een schadelast van 3,5 miljoen euro met zich zal meebrengen. De op twee na grootste schade deed zich voor op 30 januari jl. bij een brand in een bedrijfspand met opslagloods in Bunschoten, waarbij de schade wordt geschat op 3,2 miljoen euro. De Top-5 wordt gecompleteerd door een brand op 31 januari jl. bij een grafkistenfabriek in Burgum en een brand op 3 februari jl. bij een verhuurbedrijf in Vlijmen, die beide naar verwachting een schadebedrag zullen hebben van drie miljoen euro. De kwartaaloverzichten van het NIVRE staan eveneens op de websites van het NIVRE (www.nivre.nl) en het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl)

Overzicht grote branden in de afgelopen tien jaar:

1ste kwartaal 2014 € 74.500.000 (31 branden)
1ste kwartaal 2013 € 99.000.000 (35 branden)   1ste kwartaal 2008 € 80.254.400 (23 branden)
1ste kwartaal 2012 € 81.000.000 (32 branden)   1ste kwartaal 2007 € 49.740.000 (23 branden)
1ste kwartaal 2011 € 1 34.000.000 (23 branden)1ste kwartaal 2006 € 73.012.376 (21 branden)
1ste kwartaal 2010 € 56.192.843 (20 branden)   1ste kwartaal 2005 € 82.650.000 (13 branden)
1ste kwartaal 2009 € 71.665.071 (28 branden)   1ste kwartaal 2004 € 40.050.000 (17 branden)

Bron: Nivre