Brandweerherdenking In het hart van het Nationaal Brandweermonument aan de Kemperbergerweg in Arnhem staat een stenen muur met 97 glanzende plaquettes. Op elk van deze plaquettes staat een naam. 97 Namen van toegewijde mensen, brandweermensen die de hoogste prijs betaalden voor hun inzet voor onze maatschappij. Ze gingen van huis en keerden niet meer terug.[...]
Nils, Sandra, Djano, Jayden, Nigel en Xam Ninhuijs Een ongelijke strijd Een ongelijke strijd die in november 2018 begon is op 22 maart jongstleden beëindigd met het overlijden van Nils van Ninhuijs. Nils was slechts veertig jaar jong en laat zijn vrouw Sandra en de vier kinderen Djano, Jayden, Nigel en Xam achter. Nils was[...]
De zaak Nils (ECLI:NL:GHSHE:2019:2106), hoe kwam het zover? Bij de ‘modernisering’ van de rechtspositieregeling voor Brandweer Vrijwilligers in 2009 werd de VBV door de onderhandelingspartijen op procedurele gronden buiten spel gezet. Wel mocht na het afsluiten van het onderhandelingsakkoord de VBV meewerken aan een onderzoek naar de positionering van de Brandweer Vrijwilliger ten opzichte van[...]
Omroep Zeeland kwam deze week met een bericht over de zorgen om de animo van brandweervrijwilligers. Die zorgen delen wij. De komst van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakte namelijk ook duidelijk dat de in het land gehanteerde bedrijfsvoeringsmodellen voor de inzet van de vrijwilligers mogelijk strijdig zijn met Europese wet- en regelgeving en[...]
Wie beschermt mij? Die vraag staat centraal in de vijfde aflevering van De Publieke Tribune. Op sociale media, in horeca, in openbaar vervoer, onderwijs en het ziekenhuis wordt gescholden en bedreigd. Waar komen die bedreigingen en korte lontjes vandaan? En wanneer moet wie handhavend optreden? Praat mee Ben jij ook benieuwd naar de oplossingen? Praat[...]
VBV solidair met Pensioenactie Brandweer Vrijwilligers zijn mensen die naast hun activiteiten bij de brandweer, meestal een ander hoofdberoep hebben; bijvoorbeeld lerares, postbode, metselaar, verpleegkundige, automonteur of loodgieter. Ze staan naast hun werk midden in de samenleving, altijd klaar om hun medeburgers in nood te helpen en offeren daar een groot deel van hun vrije[...]
Koninklijke Onderscheiding voor Brandweer Vrijwilligers op de schop. Sinds 1 mei 2005  komen leden van de Vrijwillige Brandweer in aanmerking voor decoratieverlening indien vaststaat dat zij zich gedurende een periode van minimaal 20 Jaar (al dan niet aaneengesloten) hebben ingezet voor de samenleving. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken[...]
PPMO Stairmastertest: Leuning vasthouden mag! Brandweer Nederland heeft het testprotocol voor de brandweerstairmastertest van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangepast. In het nieuwe protocol (versie 3.2 datum 18-11-2018) is de instructie aan de kandidaat: “U loopt zonder de leuning vast te houden” geschrapt. De kandidaat mag dus, in overeenstemming met de veiligheidsinstructies in de[...]
Artikel PPMO in september uitgave Brand & Brandweer vraagt om een reactie van de VBV. In het artikel ‘Evaluatie PPMO’ in de september-editie van het blad Brand & Brandweer lezen we: ‘geen verrassingen, wel enkele verbeteringen’. In een geel geaccentueerd tekstvak staat over de rol van de begeleidingsgroep PPMO het volgende: “De VBV is tot[...]
“De Veiligheidsregio heeft meer weg van een luchtballon: groot, log en onbestuurbaar.” Bezuinigingen op de brandweer en onenigheid in de top over de koers. Dat zit brandweermensen dwars en uiten dat desgevraagd in de NRC en het Brabants Dagblad. Twee Brandweer Vrijwilligers laten hun licht schijnen over ontwikkelingen bij de brandweer. Beide beschouwingen spreken voor[...]
Foto: © Rens Hulman Meer dan alleen brandgevaar bij gebruik onkruidbranders. Sinds het verbod op de chemische onkruidbestrijding op verhardingen gaan gemeenten het onkruid te lijf met alternatieve, maar vaak ook veel duurdere en onveiligere methoden. Uit onderzoek van de  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat in ca. 60% van de gemeenten het onkruid[...]
Aanpassen van het systeem Niet omdat het kan, maar omdat het moet. In de Tweede Kamer kwam 16 mei jongstleden tijdens het ‘Rondetafelgesprek Brandweer’ de vraag op tafel of het ‘systeem’ niet moet worden aangepast aan de Vrijwilligers in plaats van andersom. Daarbij werd ook gesteld dat bij de inrichting van de brandweerzorg onvoldoende rekening[...]
Bijna alle brandweerkorpsen uit De Ronde Venen, maar ook die uit Uithoorn wassen vandaag auto’s voor onderzoek naar Tubereuze Sclerose. De brandweerlieden kwamen op het idee nadat de pasgeboren dochter van twee brandweercollega’s ernstig ziek bleek. Toen Irene van Spengen zes weken oud was, kreeg ze aanvalletjes waarbij ze 5 seconden heftig met haar ogen[...]
Emergo!
1 maart 2018 | Geen Reacties
Vandaag beleefde de veiligheidsregio Zeeland enkele gedenkwaardige momenten. Zo werd de nieuwe brandweercommandant, mevrouw Edith van der Reijden (52) beëdigd en vergaderde het Algemeen Bestuur over een bijzonder en manmoedig bestuursvoorstel inzake de tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg. Op basis van voortschrijdend inzicht worden dossiers heroverwogen en wordt in het voorstel het bestuur (lees dat hier)[...]
eRIC 2018
25 februari 2018 | Geen Reacties
Nederland krijgt weer een groot multidisciplinair vakevenement voor veiligheidsprofessionals. Op 18 april 2018 opent de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) haar poorten voor de 2e keer. Twee dagen lang is dit hèt verbindingsplatform voor operationele hulpverleners, vakorganisaties en aanbieders van producten en diensten. Om netwerken te smeden en zaken te doen; krachtig publiek-privaat partnerschap voor een[...]
10 jaar VBV
20 december 2017 | Geen Reacties
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers viert deze week haar 10 jarig jubileum. Op donderdag 20 december 2007 werden op het kantoor van Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen te Waddinxveen de statuten getekend en was de formele oprichting van de VBV een feit. Daaraan vooraf ging in juni 2006 het initiatief van de brandweer Zwartewaterland[...]
WNRA
26 november 2017 | Geen Reacties
Op 1 januari 2020 treed de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met andere woorden: de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen worden vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de meeste gevallen een cao van[...]
Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel Ingegeven door de resultaten van de vele onderzoeken onder brandweerpersoneel gaf de Tweede Kamer de Minister van Veiligheid en Justitie opdracht een eigen onderzoek te starten. Opvallend was dat zowel bestuurders als de brandweertop zich nimmer herkenden in de conclusies van eerdere onderzoeken. Voor de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) waren de bevindingen en[...]
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) discrimineert niet door bij de brandweertraplooptest één norm te gebruiken ongeacht het geslacht en/of leeftijd, aldus het College voor de rechten van de mens. Helder en duidelijk. (lees hier het oordeel) Jammer voor Jorien en veel andere Vrijwilligers die meer maatwerk willen in plaats van een voor ieder geldende norm.[...]
Zaterdag 17 juni staan we stil bij de moed en daadkracht van onze collega’s die omkwamen tijdens de uitoefening van ons vak. Het overlijden van collega’s maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico’s is. Bij het brandweermonument in Arnhem vindt jaarlijks een herdenking voor zo’n 150 nabestaanden[...]
Deze week start een grootschalig landelijk onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen. Wij vragen alle repressieve collega’s, zowel vrijwillig als beroeps, hun mening te geven over belangrijke ontwikkelingen binnen de brandweer. Voor een goed resultaat vind ook de VBV het van groot belang dat zoveel mogelijk repressieve collega’s meedoen. In het verleden zijn verschillende[...]
Zorgelijke situatie brandweer Doetinchem; gemeenteraad wist van niks. “Het is goed mis bij de brandweer in Doetinchem” kopte dagblad ‘De Gelderlander’ onlangs. In het betreffende artikel werd ingegaan op het rapport ‘Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem’ . Daarin wordt een zorgelijk beeld geschetst van de situatie bij de Doetinchemse brandweer. Minstens zo zorgelijk is dat de[...]
Donderdag 9 februari 2017 was er het Rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners. Dit gesprek vond  plaats in de Tweede Kamer. “Aan tafel” zaten de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie en de belangenorganisaties van de verschillende hulpdiensten. De VBV werd vertegenwoordigd door onze voorzitter Marcel Dokter (volg hier zijn inbreng). De belangenorganisaties leverden ieder een[...]
De derde campagne van Veiligheidsregio IJsselland voor het werven van vrijwillige brandweermannen en -vrouwen is zeer succesvol verlopen. Tussen 1 november 2016 en 15 januari 2017 solliciteeden 113 doorzetters voor een functie als vrijwilliger bij Brandweer IJsselland. De komende weken krijgen de 13 dames en 100 heren te horen of zij door mogen in het[...]
Ina Hamberg is vrijwillig groepsleider van groep de Krim in de veiligheidsregio IJsselland. In het kader van interregionale samenwerking rukt de groep de Krim uit op het dorp Elim in de veiligheidsregio Drenthe.         “Zoals bijna elk jaar in de nieuwjaarsnacht was er ook dit jaar weer een uitruk naar Elim, naar[...]
De burgemeester van Marum (Groningen) vindt op de regionale radio dat de normen niet goed zijn en de burgemeester van Bedum klaagt in de krant dat de brandweer 3x zo duur is geworden.  Onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie leert dat in Groningen in slechts 39 procent van de gevallen aan de norm voor[...]