10 jaar VBV
20 december 2017 | Geen Reacties
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers viert deze week haar 10 jarig jubileum. Op donderdag 20 december 2007 werden op het kantoor van Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen te Waddinxveen de statuten getekend en was de formele oprichting van de VBV een feit. Daaraan vooraf ging in juni 2006 het initiatief van de brandweer Zwartewaterland[...]
WNRA
26 november 2017 | Geen Reacties
Op 1 januari 2020 treed de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met andere woorden: de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen worden vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de meeste gevallen een cao van[...]
Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel Ingegeven door de resultaten van de vele onderzoeken onder brandweerpersoneel gaf de Tweede Kamer de Minister van Veiligheid en Justitie opdracht een eigen onderzoek te starten. Opvallend was dat zowel bestuurders als de brandweertop zich nimmer herkenden in de conclusies van eerdere onderzoeken. Voor de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) waren de bevindingen[...]
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) discrimineert niet door bij de brandweertraplooptest één norm te gebruiken ongeacht het geslacht en/of leeftijd, aldus het College voor de rechten van de mens. Helder en duidelijk. (lees hier het oordeel) Jammer voor Jorien en veel andere Vrijwilligers die meer maatwerk willen in plaats van een voor ieder geldende norm.[...]
Zaterdag 17 juni staan we stil bij de moed en daadkracht van onze collega’s die omkwamen tijdens de uitoefening van ons vak. Het overlijden van collega’s maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico’s is. Bij het brandweermonument in Arnhem vindt jaarlijks een herdenking voor zo’n 150 nabestaanden[...]
Deze week start een grootschalig landelijk onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen. Wij vragen alle repressieve collega’s, zowel vrijwillig als beroeps, hun mening te geven over belangrijke ontwikkelingen binnen de brandweer. Voor een goed resultaat vind ook de VBV het van groot belang dat zoveel mogelijk repressieve collega’s meedoen. In het verleden zijn verschillende[...]
Zorgelijke situatie brandweer Doetinchem; gemeenteraad wist van niks. “Het is goed mis bij de brandweer in Doetinchem” kopte dagblad ‘De Gelderlander’ onlangs. In het betreffende artikel werd ingegaan op het rapport ‘Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem’ . Daarin wordt een zorgelijk beeld geschetst van de situatie bij de Doetinchemse brandweer. Minstens zo zorgelijk is dat de[...]
Donderdag 9 februari 2017 was er het Rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners. Dit gesprek vond  plaats in de Tweede Kamer. “Aan tafel” zaten de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie en de belangenorganisaties van de verschillende hulpdiensten. De VBV werd vertegenwoordigd door onze voorzitter Marcel Dokter (volg hier zijn inbreng). De belangenorganisaties leverden ieder een[...]
De derde campagne van Veiligheidsregio IJsselland voor het werven van vrijwillige brandweermannen en -vrouwen is zeer succesvol verlopen. Tussen 1 november 2016 en 15 januari 2017 solliciteeden 113 doorzetters voor een functie als vrijwilliger bij Brandweer IJsselland. De komende weken krijgen de 13 dames en 100 heren te horen of zij door mogen in het[...]
Ina Hamberg is vrijwillig groepsleider van groep de Krim in de veiligheidsregio IJsselland. In het kader van interregionale samenwerking rukt de groep de Krim uit op het dorp Elim in de veiligheidsregio Drenthe.         “Zoals bijna elk jaar in de nieuwjaarsnacht was er ook dit jaar weer een uitruk naar Elim, naar[...]
De burgemeester van Marum (Groningen) vindt op de regionale radio dat de normen niet goed zijn en de burgemeester van Bedum klaagt in de krant dat de brandweer 3x zo duur is geworden.  Onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie leert dat in Groningen in slechts 39 procent van de gevallen aan de norm voor[...]