Uitnodiging informatieavond toekomstbestendige brandweerzorg Zeeland

Wat?
Het plan van het college van B&W van de gemeente Kapelle om de beide brandweerkazernes in Kapelle en Wemeldinge samen te voegen met de nieuwbouw van een gemeentewerkplaats, is de lokale brandweervrijwilligers koud op het dak gevallen. Ook de VBV is verrast met dit plan. Verrassend was ook de mededeling van de portefeuillehouder, tevens lid van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zeeland (VRZ), dat de VRZ volop bezig is met een ‘herstructurering met minder kazernes’. Dat is opmerkelijk, gezien de voorgeschiedenis in Zeeland. Het staat bovendien haaks op de strekking van het onlangs vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 van de VRZ.

Wie?
De beoogde samenvoeging en de ‘herstructurering met minder kazernes’ zijn van invloed op de (brand)veiligheid van de burgers in Kapelle en de rest van Zeeland. De ontstane onrust is dat ook. Het is funest voor vrijwilligheid en doet geen recht aan de onmisbare pijler die brandweervrijwilligers zijn voor hun directe omgeving. De emoties die het voornemen van het college van B&W van Kapelle los maken zijn normaal en dit geval meer dan terecht. Daarom steunt de VBV haar leden bij het opkomen voor de (brand)veiligheid in hun omgeving en het behoud van de brandweervrijwilligheid. Omdat de regie op het lokale veiligheidsbeleid bij de gemeente ligt zijn raadsleden zeker in de positie om invloed uit te oefenen op de plannen.

Waarom?
Ook wij hebben ons over het plan tot samenvoeging gebogen. Niet in de laatste plaats vanwege onze betrokkenheid bij het landelijk project om te komen tot een landelijk uniforme systematiek voor dekkingsplannen. Een dekkingsplan is immers van groot belang voor de inrichting van de brandweerzorg en daarmee een adequate hulpverlening in een gebied. De VRZ heeft een dergelijk plan nog niet conform de wettelijke voorschriften voorgelegd aan de gemeenteraden en vastgesteld.

Hoe?
De VBV beoordeelt plannen altijd op basis van objectieve,  brandweerkundig goed onderbouwde argumenten en vigerende wet- en regelgeving. Deze willen we graag tijdens een informatieavond van een mondelinge toelichting voorzien. Uiteraard kunnen aanwezigen deze avond hun vragen, suggesties en kritiek kwijt. Onze leden, maar ook niet-leden zijn vanzelfsprekend van harte welkom. Wel vinden wij het op voorhand prettig om een beeld te hebben van het totaal aantal belangstellenden. Daarom vragen we geïnteresseerden zich aan te melden. Dit kan middels onderstaand aanmeldformulier, waarbij we u vragen naar uw naam, een e-mailadres én het aantal personen.

Wanneer en Waar?
Woensdagavond 14 september as.

van 19.30 tot 21.30 uur
Gasterij Schoudee – Schoudeeweg 1 te Wemeldinge

Meer informatie is nu alvast te vinden in een artikel op onze website:
https://www.brandweervrijwilligers.nl/plannen-voor-herstructurering-en-minder-brandweerkazernes-in-zeeland/
Voor vragen/opmerkingen zijn we natuurlijk ook via onze gebruikelijke kanalen bereikbaar.

Graag tot 14 september as.
Bestuur Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers  

Aanmelding informatieavond toekomstbestendige brandweerzorg in Zeeland

Via dit formulier is het mogelijk om je aan te melden voor de informatieavond op 14 september as. om 19.30 uur in Wemeldinge.

Naam*(Vereist)
Voer een nummer in van 1 tot 5.