Een nieuw VBV jaar Ook de afgelopen periode heeft de VBV de belangen van alle 19.000 Brandweer Vrijwilligers in ons land zo goed mogelijk behartigd. Dat doen mensen die de Vakvereniging, de brandweer en vooral Vrijwilligheid een warm hart toedragen. Dat gaat lang niet altijd langs de weg waar aan het eind de populariteitsprijs van[...]
Dat is feitelijk de uitdaging tegen de achtergrond van het gelijkheidsbeginsel, Europees recht en taakdifferentiatie. Het Facebook bericht van de VBV hierover in juli zorgde voor commotie en boosheid bij de andere deelnemers aan de zoektocht naar een oplossing voor de verschillen tussen de diverse vormen van  brandweer en brandbestrijding in ons land. Na de[...]
De toekomst van de Brandweer Vrijwilliger De brandweer moet haar organisatievorm veranderen om niet in strijd met Europese regels te handelen. Dat was vorig jaar de uitkomst van een onderzoek en “second opinion” door mensen met veel verstand van juridische zaken. Er moest een groter verschil worden gemaakt tussen beroeps-brandweermensen en Vrijwilligers. Voor de Vakvereniging[...]
Over de brandweer van morgen en vandaag De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft in de afgelopen periode met enige regelmaat opmerkingen geplaatst bij plannen van veiligheidsregio’s als het gaat om de inrichting van de repressieve brandweerzorg. Vooral als het gaat om plannen waarin de slagkracht van de brandweer wordt teruggebracht naar uitsluitend kazernes met maar[...]
Onwerkelijk maar toch realiteit  De afgelopen dagen werd het allemaal extra duidelijk, we leven in een andere wereld. De dodenherdenking op de lege Dam in de hoofdstad met de indrukwekkende en warme toespraak van onze Koning. Vijfenzeventig jaar vrijheid op Bevrijdingsdag, terwijl overal vlaggen wapperen in alle straten van ons land, bleef het te stil.[...]
Nils, Sandra, Djano, Jayden, Nigel en Xam Ninhuijs Eén voor allen, allen voor één! Dat mooie motto, geleend van de musketiers, wordt in mijn vrijwillige brandweeromgeving vaak gebruikt. Datzelfde motto wil de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) nu gebruiken om één van ons te helpen. Of eigenlijk, om zijn kinderen te helpen! In het afgelopen jaar[...]
Wat denken de Vrijwilligers eigenlijk zelf? Het zal bij de meeste Brandweer Vrijwilligers inmiddels wel bekend zijn dat er wordt nagedacht in een “Denktank” over hun toekomst bij de brandweer. Hoewel, heeft iemand het eigenlijk al eens aan die vrijwilligers zelf gevraagd? De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) vindt in ieder geval dat dit in onvoldoende mate gebeurt[...]
Rustige feestdagen
24 december 2019 | Geen Reacties
Rustige feestdagen Deze mooie wens die wij naar elkaar uitspreken zal de komende dagen ook voor de hulpverleners van Nederland op moeten gaan. Dat iedereen kan genieten van de kerstsfeer en daarna de nieuwjaarsviering. Genieten met familie en vrienden maar voor de hulpverleners juist ook op straat, daar waar zij anderen helpen. Zonder agressie en[...]
Blijft de Brandweer Vrijwilliger bestaan? De minister van Justitie en Veiligheid vindt vrijwilligheid bij de brandweer een groot goed.  Het Veiligheidsberaad (de club van burgemeesters) noemt het zo kenmerkende element voor de brandweerorganisatie in Nederland, vrijwilligheid, een belangrijk aspect van de Nederlandse samenleving in zijn algemeenheid en van de brandweer in het bijzonder. Helaas laat[...]
Een bijzondere week.
29 september 2019 | Geen Reacties
Een bijzondere week. Een telefoontje dinsdag van een journalist van ‘De Gelderlander’ was het begin van een bijzondere week. Het ging om een interview over de bestuursconferentie onder leiding van de burgemeester van Nijmegen, de heer Bruls, die ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad. Deze club van burgemeesters van de grote steden gaat ook over[...]
Waarschuwing voor alle gekazerneerde Brandweer Vrijwilligers. “Als de nood aan de man is, wordt van brandweerlieden verwacht dat ze zich in het gevaar storten om anderen te redden. Maar als een brandweerman ziek wordt blijkt er voor hem geen helpende hand te zijn.” Dit is de openingszin van een artikel naar aanleiding van een uitspraak[...]
De Stairmaster, durft U nog zo gekeurd te worden? Ruim een week geleden mocht ik weer verschijnen op het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. Vanwege mijn leeftijd is dat inmiddels een jaarlijks terugkerende kwelling. Maar omdat ik in maart nogal hard was gevallen op de skipiste met zeer onwillige ribben als gevolg heb ik de test[...]
Vrijwilligheid bij de brandweer toekomstbestendig of onhoudbaar? De afgelopen week was de vrijwillige brandweer volop in het nieuws. Er is een groot tekort aan Vrijwilligers en ze blijven minder lang in de organisatie. Dit alles als gevolg van maatschappelijke veranderingen. Aldus de experts uit het brandweerveld. Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid constateerde dat er[...]
De VBV soms tegendraads maar op basis van inhoudelijke argumenten. De VBV verenigt zich rond de inhoud van het vak en daarom hebben wij een mening over onderwerpen en beleidsvoornemens die op gespannen voet staan met de kwaliteit van het vak. Ook als het over zaken gaat die de veiligheid van de brandweermensen aantasten dan[...]
Gelukkig Nieuwjaar Op 31 december om 23.45 gaat mijn pieper af. Prio3 opkomen naar kazerne en melding via de VRU app. Zo sloot ik het jaar af in de omgeving waar ik mij inmiddels al meer dan 35 jaar thuis voel, de Vrijwillige Brandweer. Samen met mijn maatjes van de nuchtere ploeg Brandweer Vrijwilligers uit[...]
Het systeem aanpassen aan de Vrijwilliger? Deze week was er in het gebouw van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de brandweer. De leden van de Vaste commissie Justitie en Veiligheid wilden zich door de betrokken partijen uit het brandweerveld laten informeren en daarvoor was ook de VBV uitgenodigd. Van tevoren mochten wij onze standpunten[...]
Vrij, Onverveerd Als trouw luisteraar van Radio1 en abonnee van “mijn Parool” werd het incasseringsvermogen van deze brandweerman wel heel erg op de proef gesteld. Want de heer Schaap, commandant van de brandweer Amsterdam Amstelland was er eens goed voor gaan zitten en haalde uit. Maffia van de medezeggenschap, verwaarloosde organisatie, geen diversiteit, discriminerend en[...]
Op maandag 26 maart werd in een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel overhandigd aan de Minister van Justitie & Veiligheid, de heer Grapperhaus. De VBV heeft in de afgelopen twee jaar meegewerkt aan het organiseren van dit onderzoek. Zo wordt eindelijk in een officieel landelijk onderzoek de stem van de basis brandweerman/vrouw[...]
Deze vraag dringt zich op in het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Als deze wet ook van toepassing wordt voor Brandweer Vrijwilligers dan gaan wij straks een arbeidsovereenkomst aan met de veiligheidsregio. Een arbeidsovereenkomst voor vrijwilligers dat klinkt vreemd en lijkt daarom ook onwenselijk. Want bij arbeid hoort salaris, pensioenpremie, doorbetaling bij ziekte,[...]
Dat is wat de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers al haar leden, en alle andere brandweer collega’s in ons land toewenst. Daarbij geldt voor de repressieve collega’s vooral de wens dat we met elkaar uitrukken maar vooral ook weer samen gezond op de kazerne terugkeren. Zo veilig mogelijk werken in een soms behoorlijk onveilige omgeving is dan[...]
De gesprekken over tekorten bij de brandweer zijn niet van de lucht. Steeds vaker vinden journalisten voorbeelden dat de brandweer niet kan uitrukken vanwege onderbezetting, als aanleiding voor een artikel over dit onderwerp. Ook als er statistiek wordt gepubliceerd, 3000 vrijwilligers minder in zeven jaar, verschijnen er verontrustende berichten in de media. De VBV verzint[...]
Omdat alle mensen anders zijn en Nederlandse overheidsorganisaties zoveel mogelijk een afspiegeling van de maatschappij moeten zijn kennen wij een beleid dat diversiteit stimuleert. Een belangrijk uitgangspunt van dit beleid is dat discriminatie op basis van geslacht en leeftijd wordt voorkomen. Omdat deze uitgangspunten ook gelden voor de brandweer heeft de VBV steeds kanttekeningen geplaatst[...]
Op dit moment heeft elke brandweerman en – vrouw in Nederland de gelegenheid om te vertellen hoe hij / zij vindt dat het gaat bij de brandweer. Het wordt nu aan u gevraagd en ik wil u verzoeken om daar alstublieft aan mee te doen want uw mening telt! In dit belevingsonderzoek wordt u gevraagd[...]
Maak het belachelijk, dan hoef je het niet serieus te nemen. ‘Een hoop onzin in brief vakbond’ Deze zin stond als kop boven een krantenartikel waarin de regionaal commandant reageert op een brief van de VBV. In deze brief hebben wij vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst bij de steeds duurder wordende brandweerzorg in die regio[...]
Dat was de meest bijzondere vraag die mij deze week werd gesteld in een week waarin de VBV vaak om haar mening werd gevraagd. De vraagsteller was een burgemeester uit de Veiligheidsregio Noord & Oost Gelderland. Blijkbaar zijn brieven van de VBV waarin wij hebben gereageerd op zaken die volgens ons niet door de beugel[...]
Kerstgedachten 2016
24 december 2016 | Geen Reacties
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers wenst haar leden, sympathisanten en alle hulpverleners van Nederland hele prettige kerstdagen en daarna een rustige jaarwisseling. Voor 2017 wensen wij u vooral veilige uitrukken toe waarbij we samen uit maar vooral weer samen veilig thuis komen. Juist voor die veiligheid van de hulpverleners in het algemeen en brandweervrijwilligers in het[...]
De VBV in actie
12 november 2016 | Geen Reacties
De VBV in actie Afgelopen donderdag 10 november was er een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie met de Minister van dit departement, de heer Van der Steur. In dit overleg stond de brandweer op de agenda en dan met name het onderwerp Uitruk op Maat. De Minister had ter voorbereiding op dit[...]
De VBV laat van zich horen Moet een vakvereniging zoals de VBV ook aan de bel trekken op het moment dat zich een incident voordoet waar slachtoffers bij vallen? In deze bijdrage wil ik u uitleggen waarom wij als bestuur die vraag met ja beantwoorden. De VBV is bezorgd over de ontwikkelingen bij de brandweer[...]
Sinds een paar dagen staat de veiligheidsregio Zeeland weer volop in de schijnwerpers. Dit keer niet vanwege de Zeeuwse TS of de sluiting van kazernes. Dit keer gaat het over Zeeuwse bestuurders die elkaar de maat nemen over de rol – en het functioneren van de directeur van de Zeeuwse Veiligheidsregio. Hoewel de VBV zeker[...]
De brandweer organisatie in Nederland kent veel verschijningsvormen. Van volledig beroeps met 24 uur kazernebezetting tot volledig vrijwillig met vrije instroom bij alarmering. Daar tussen zitten verschillende vormen met meer of minder beroepsbezetting. Voor de burger in Nederland is dat verschil nauwelijks zichtbaar. Zo heb ik vaak mensen in mijn dorp gesproken die al jaren[...]
Herdenken
19 juni 2016 | Geen Reacties
  Afgelopen zaterdag  werd in Arnhem bij het Nationaal Brandweermonument voor de vijfde keer stilgestaan bij alle brandweer collega’s die bij het uitoefenen van onze grote passie het grootste offer hebben gebracht. Tijdens deze bijeenkomst werden hun namen voorgelezen. Zo zullen wij ons altijd herinneren en nooit vergeten. Het is mooi dat wij elk jaar[...]
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers heeft mijn hobby als brandweerman wel een hele bijzondere wending gegeven. Vanaf de oprichtingsvergadering ben ik lid van de VBV. Ik werd lid omdat ik al twintig jaar Vrijwillig brandweerman was maar mij totaal niet herkende in de uitingen van de branchevereniging van de brandweer. Het ging altijd over multi en[...]
Beste lezers van brandweervrijwilligers.nl Welkom op onze helemaal vernieuwde website. In de afgelopen periode is hier door Tom Kraan en Jan Nieuwenhuis heel hard aan gewerkt. Het resultaat mag er zijn en ziet u voor U. Daar zijn wij heel trots op en ik hoop dat deze nieuwe jas u als regelmatige bezoeker van onze site[...]
Een fijnmazig netwerk van hulpverlening, dat is de kracht van de brandweer in Nederland. Vanuit zo’n duizend kazernes verdeeld over het hele land. Zo heeft bijna elk dorp in ons land een groep mensen die, als de pieper gaat, alles laten vallen om een dorpsgenoot of vreemdeling die om hulp heeft geroepen te gaan helpen.[...]
Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Opstelten over het ‘Landelijk kader Uitruk op maat’. De VBV is geen tegenstander van afwijkende bezettingen maar vindt een uitruk met 2 man naar een maatgevend incident (woningbrand, ongeval met beknelling, ongeval met gevaarlijke stoffen of waterongeval) niet op maat maar ver onder de maat én bovendien: gevaarlijk[...]