Bij zijn afscheid als postcommandant van de brandweer in Wilnis werd zaterdag 25 maart jl. onze voorzitter Marcel Dokter ‘geridderd’ vanwege zijn jarenlange verdiensten bij de brandweer in Wilnis en voor de VBV. Burgemeester Maarten Divendal van de gemeente de Ronde Venen reikte hem de Koninklijke Onderscheiding uit die hoort bij de titel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De ceremonie vond plaats in de brandweerkazerne van Wilnis.

Marcel was zaterdag nietsvermoedend naar de kazerne gekomen voor de overdracht van het commando aan Rutger Outshoorn en het maken van een korpsfoto. Het korps van Wilnis had deze bijzondere gelegenheid zorgvuldig voorbereid en een kleine honderd genodigden ontvangen in een nabijgelegen zalencentrum. De aankomst van de stoet bij de kazerne was voor Marcel een complete verrassing.
Het ceremonieel in de kazerne werd door de burgemeester voltooid met een treffende toespraak waarin hij de bijzondere verdiensten van Marcel voor de samenleving in Wilnis en daarbuiten de revue liet passeren. Naast zijn inzet voor de brandweer sinds 1980, waaronder de dijkdoorbraak in 2003, werd ook stilgestaan bij de rol die Marcel vervult bij de herdenking van een drietal bemanningsleden van een Britse bommenwerper, die in Wilnis hun laatste rustplaats vonden nadat hun toestel in de tweede wereldoorlog boven Wilnis werd neergehaald. Natuurlijk kwam ook het verdienstelijke voorzitterschap bij de VBV aan bod.

Daarna was er in het zalencentrum een feestelijke receptie georganiseerd. Daar werd Marcel gefeliciteerd met de onderscheiding en via het videoscherm toegesproken door Pam Stokvis (zakenrelatie), Jaap Donker (directeur veiligheidsregio Utrecht) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister van Justitie en Veiligheid) die Marcel prezen als gesprekspartner, gevolgd door Tom Dokter (zoon van Marcel en tevens brandweervrijwilliger in Mijdrecht), Tijs van Lieshout (voorzitter Brandweer Nederland) en Ronald Kraan (lid dagelijks bestuur van de VBV). Allen spraken hartelijke woorden over de persoonlijke verdiensten van Marcel.

Omdat Marcel de belangen van vrijwilligers na aan het hart lagen, en hij vond dat daar niet altijd voldoende oog voor was, werd Marcel – naast zijn functies bij de brandweer in Wilnis – op 17 november 2006 lid van onze vereniging. Kort daarna kwam Marcel letterlijk en figuurlijk als klap op de vuurpijl in beeld bij de VBV. De brandweermensen van Wilnis werden in de nieuwjaarsnacht van 2007 namelijk door dorpsgenoten belaagd met strijkers en vuurpijlen. Dat zat Marcel en zijn collega’s in Wilnis behoorlijk dwars. En zo werd hij in 2007 het brandweergezicht van het landelijke programma ‘Veilige Publieke Taak’, dat zich richtte op de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Dus ook de brandweervrijwilligers in ons land.

En zo pal als hij toen stond voor de brandweermensen op de post in Wilnis, zo pal staat hij ook voor het ambacht van de brandweer en de belangen van de mensen, waarvan hij altijd zegt dat die het leuk moeten blijven vinden om voor de brandweer, op ieder tijdstip huis en haard te verlaten om hun medeburgers in de nood te helpen.

In 2014 nam Marcel de voorzittershamer over van de vorige voorzitter, Cees van Beek. Zo werd Marcel het ‘boegbeeld’ van de VBV. Als actief brandweerman en met zijn jarenlange ervaring is hij voortreffelijk in staat om de vele ontwikkelingen op het gebied van de brandweerzorg en rampenbestrijding haarfijn te duiden en waar nodig van commentaar te voorzien. Zowel schriftelijk in een keurige brief als wel mondeling. Ongeacht of dat moet in een veiligheidsregio, het ministerie, bij de Inspectie of midden in het hart van onze democratie, de Tweede Kamer. En of het nu gaat over opkomsttijden, verzekeringen, voertuigbezettingen of vuurwerk, Marcel is een excellent en waardig vertolker van onze standpunten en de inhoudelijke strekking ervan. Om het kort en bondig te benoemen; Marcel wil graag constructief meewerken aan verbeteringen, maar houdt niet van gepruts.

De brandweer in Nederland mag trots zijn op de innemende wijze waarop Marcel in de gesprekken met de verantwoordelijke partijen een goede en solide basis weet te leggen om met vertrouwen te kijken naar de komende ontwikkelingen op het gebied van de brandweerzorg. Dat is absoluut geen lucratieve bezigheid, maar gewoon liefdewerk oud papier. Bovendien vergt het schaken op meerdere borden niet alleen passie en liefde voor dat wat je doet, het vergt ook tijd. Veel tijd. Daarom hebben we de mensen bedankt die Marcel de ruimte geven om te doen wat hij doet. We noemen in de eerste plaats zijn naaste familie, die maar al te goed weet welke offers Marcel heeft gebracht en nog steeds brengt om zijn idealen te verwezenlijken. Maar uiteraard ook zijn werkgever.  Het is fijn om te weten dat wat je doet ook kan rekenen op de steun en medewerking van de mensen om je heen en van je werkgever.  Marcel zorgt er telkens voor dat het allemaal naadloos in elkaar past. Daar zijn we hem als leden en bestuur van de VBV oprecht zeer dankbaar voor en feliciteren hem van harte met deze welverdiende onderscheiding.