Dat is feitelijk de uitdaging tegen de achtergrond van het gelijkheidsbeginsel, Europees recht en taakdifferentiatie.

Het Facebook bericht van de VBV hierover in juli zorgde voor commotie en boosheid bij de andere deelnemers aan de zoektocht naar een oplossing voor de verschillen tussen de diverse vormen van  brandweer en brandbestrijding in ons land.

Na de vakantie en na overleg blijf ik toch in de Denktank. Zo blijven wij in het belang van onze achterban en alle andere Brandweer Vrijwilligers in ons land constructief meedenken, op zoek naar een toekomstbestendige brandweer met een volwaardige rol voor Brandweer Vrijwilligers.

Bij die zoektocht zijn voor de VBV de volgende zaken van groot belang:

  • Als Vrijwilligers maar één specialisme mogen uitoefenen dan vragen wij om een zo breed mogelijke algemene taakomschrijving op alle verschillende onderdelen.
  • Vooral het taakveld brandbestrijding verdient daarbij aandacht. Alleen basisbrandbestrijding woningbrand en daarmee vergelijkbare typen incidenten is wat de VBV betreft niet voldoende.
  • In complexe verzorgingsgebieden waar de brandbestrijding nu door Vrijwilligers wordt gedaan, moet worden bezien of arbeidstijden wetgeving niet de volgende wetsovertreding wordt voor Vrijwilligers die in hun hoofdberoep gecombineerd met brandweertaken in de problemen komen. Ook in die situaties pleiten wij voor behoud van Vrijwilligheid als basis.

Deze zaken zullen wij inbrengen in de Denktank. Verder zullen wij in gesprek blijven met onze achterban. Velen zijn inmiddels ongerust of er wel een toekomst is voor Vrijwilligheid bij de brandweer. Wij zijn ervan overtuigd dat alle betrokken partijen dit willen. De uitdaging zit wat de VBV betreft in de volwaardige taakinhoud en een zo groot mogelijk aandeel van Vrijwilligers bij de brandweerzorg in Nederland.

Daarvoor zullen wij ons maximaal inzetten, zowel in de Denktank als daarbuiten.

Daar kunnen onze leden en alle Vrijwilligers bij de brandweer op rekenen. Nu en in de toekomst.

Marcel Dokter
Voorzitter