Wat denken de Vrijwilligers eigenlijk zelf?

Het zal bij de meeste Brandweer Vrijwilligers inmiddels wel bekend zijn dat er wordt nagedacht in een “Denktank” over hun toekomst bij de brandweer. Hoewel, heeft iemand het eigenlijk al eens aan die vrijwilligers zelf gevraagd? De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) vindt in ieder geval dat dit in onvoldoende mate gebeurt en daarom gaan wij dat dan maar aan u vragen.

Van onze leden, allemaal Brandweer Vrijwilligers willen wij graag weten hoe zij vinden dat het verder moet nu het systeem zoals wij dat in Nederland kennen in strijd lijkt te zijn met Europees recht. Allemaal hetzelfde leren, trainen, oefenen en dezelfde taken uitvoeren moet eigenlijk op gelijke manier worden beloond.

Dat is de laatste jaren steeds meer scheef gegroeid doordat vrijwilligers en beroeps onderdeel zijn van dezelfde organisatie (veiligheidsregio). Die organisatie laat dan vrijwilligers 24-uursdiensten draaien op kazernes die voorheen uitsluitend door beroepsbrandweermensen werden ingevuld. De vrijwilligers krijgen hiervoor dan “slechts” een vergoeding terwijl de beroeps een salaris verdient. Verder worden er ook geen premies afgedragen. Als een “normaal” bedrijf in Nederland zoiets doet dan heet dat fraude, bij de brandweer blijkbaar niet. Maar het huidige systeem van de brandweer in Nederland is er wel door op gespannen voet komen te staan met Europese regelgeving.

De VBV heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat dit soort brandweerdiensten moet worden getypeerd als werk en ook op die manier moet worden beloond. Wij zijn er niet op tegen dat vrijwilligers er voor kiezen dit werk te doen naast hun aanstelling als vrijwilliger maar het zijn echt twee verschillende dingen.

Momenteel buigt een denktank van burgemeesters, medewerkers van het ministerie van Justitie & Veiligheid en een aantal brandweercommandanten over het vraagstuk hoe het dan in de toekomst verder moet met de brandweer in ons land.

De VBV heeft zich als de belangenbehartiger van de Brandweer Vrijwilligers in ons land altijd op het standpunt gesteld dat vrijwilligheid moet blijven bestaan. Iets doen voor een ander in jouw eigen leefomgeving wanneer die ander om hulp vraagt. Dat moet volgens ons geen parttime werk worden maar vrijwilligheid op basis van betrokkenheid. Dat hier een bescheiden vergoeding tegenover staat als compensatie voor derving van inkomsten dat is prima maar daar moet het volgens ons ook bij blijven.

Voor die nobele vorm van vrijwilligheid hebben wij ons steeds ingezet en wij zijn ervan overtuigd dat dit instituut van burger betrokkenheid een toekomst heeft en verdient. Toch vinden wij het ook van belang om na te gaan of onze leden hier net zo over denken. Daarom zullen wij in de komende tijd in gesprek gaan met onze achterban. Wij zijn benieuwd hoe onze leden de toekomst van de brandweer zien. Zien zij die als Vrijwilliger of als parttime medewerker of wellicht allebei? Misschien komen er door het aan de groep zelf te vragen wel hele nieuwe “out of the box” oplossingen naar voren die kunnen helpen in de toekomst.

Ook zijn wij benieuwd naar de opvattingen over taakdifferentiatie. Kan dat bij de brandweer en zo ja hoe kan dat dan het beste worden ingericht? Wij zijn ervan overtuigd dat de beste en meest werkbare oplossingen kunnen worden gevonden als je het aan de mensen vraagt die het werk doen. Dus ook daarover willen wij in gesprek.

Wij zijn ervan overtuigd dat het fijnmazig netwerk van brandweerkazernes met betrokken vrijwilligers een toekomst heeft. Juist ook als het gaat om als maatschappij weerbaar te zijn tegen nieuwe crises. Vandaag betoogde de commandant van Amsterdam Amstelland dat we er voor moeten zorgen dat de inwoners van ons land de eerste 72 uur zelfredzaam moeten zijn tijdens een grote crisis. De VBV is ervan overtuigd dat juist daarbij de lokale brandweerkazerne met haar vrijwilligers een cruciale rol kan spelen. Als het volgens de vrijwilligers op een nieuwe eigentijdse manier moet dan zullen wij dit aan de orde stellen daar waar de besluiten worden genomen over onze toekomst.

Daarvoor zal de VBV zich hard blijven maken en blijven vragen om betrokkenheid van Vrijwilligers bij het besluitvormingsproces.

Daar kunt u op rekenen, nu en in de toekomst!

Marcel Dokter
Voorzitter