Regelmatig wordt ons verweten dat we altijd overal tegen zijn. Ook wordt ons regelmatig “framing” verweten, dat we op “oorlogspad” zijn en dat we ons niet aan de afspraken houden. Om dit te weerleggen een aantal zaken op een rij.

Waar wij voor staan is het behartigen van de belangen van ca. 19.600 Brandweer Vrijwilligers, van het brandweervak, het vakmanschap en de beroepseer. In welke zin dan ook.
We zijn niet tegen Brandweer Nederland. Wel zijn we er op tegen dat 25 regio’s 25 afzonderlijke koninkrijken vormen waar Brandweer Nederland kennelijk geen enkele sturing op kan of wil geven.

We zijn niet tegen het management van de brandweer in het algemeen. We zijn wel tegen managers die vinden dat leidinggevenden geen affiniteit  met de brandweer hoeven te hebben maar alleen een goede manager moeten zijn.

Wij zijn niet tegen het onderzoeken van variabele voertuigbezetting. Waar we tegen zijn is dat regio’s afzonderlijk gevaarlijke experimenten uitvoeren met allerlei variaties van voertuigbezettingen en allemaal een eigen wiel aan het uitvinden zijn, en daarmee de brandweermensen en burgers onnodig in gevaar brengen. We pleiten voor een landelijk, eenduidig wetenschappelijk onderzoek waar alle partijen bij zijn betrokken.

We zijn niet tegen een tankautospuit met een bezetting van 4 personen. Waar we wel tegen zijn is dat een TAS 4 als zelfstandige eenheid gaat functioneren zonder bevelvoerder. Ook vinden wij dat bij een zogenaamd ‘maatgevend incident’ gewoon een volledig bezette TAS6 uit moet rukken, of in ieder geval een ruim compenserende variant daar op zoals bijvoorbeeld 2x een TAS 4 die gelijktijdig uitrukt, en zeker niet eerst een 2-mans voertuig en daarna een TAS4. Ook zien wij de zin niet in van een aangepast voertuig voor 4 personen die niet voorzien is van standaard bepakking zoals dit is omschreven in het besluit op de veiligheidsregio’s. Verder vinden wij dat variabele voertuigbezetting nooit vanuit een bezuinigingsoogpunt mag worden overwogen.

We zijn tegen het inzetten van voertuigen met een 2-mans bezetting omdat dit geen enkele toevoeging is voor de veiligheid van de burgers. Ook geeft het geen enkele verbetering van de opkomsttijden, in die zin is het inzetten van een busje met 2 personen het creëren van schijnveiligheid en in principe “volksverlakkerij”.

We zijn niet tegen bezuinigingen bij de brandweer mits die niet ten koste gaan van de veiligheid van de burgers en onze brandweermensen.

Wij zijn niet tegen het PPMO. Waar we wel tegen zijn is de ongelijkheid tussen beroeps en vrijwilligers die hiermee gecreëerd wordt. En ook ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Waar we ook tegen zijn is dat hierdoor buitengemiddelde mensen zoals lange of korte mensen af vallen. Kort gezegd: We zijn er op tegen dat mensen afgekeurd worden op andere gronden dan hun fysieke toestand of conditie. Verder vinden wij dat de medische aspecten zoals het maken van een hartcardiogram en bloed- en urineonderzoeken terug moeten komen in de keuring. We zijn niet voor het gebruik van de Stairmaster omdat de manier waarop die nu wordt gebruikt gevaarlijk is, arbo technisch niet te verantwoorden en uitdrukkelijk tegen de gebruiksadviezen van de fabrikant van het toestel is.

We hebben ons in het verleden behoorlijk verzet tegen de regionalisering. De contouren van ons gelijk daarin tekenen zich pijnlijk af in onafhankelijke onderzoeken. Steeds meer wordt duidelijk dat het management mijlenver van de werkvloer afstaat.  Desondanks hebben wij ons uiterste best gedaan om mee te denken om aan dit onzalige idee een zo goed mogelijke invulling te geven. Zie hiervoor het document ‘Visie op vrijwilligheid’, een co-productie tussen de VBV en de NVBR (nu Brandweer Nederland).

Om de belangen van de vrijwilligers zo goed mogelijk te behartigen zoeken wij veelvuldig de publiciteit. Dat de manier waarop we dat doen niet altijd in goede aarde valt is duidelijk. Maar wij merken dat het niet altijd voldoende is dat Jantje in de klas alleen maar netjes zijn vingertje opsteekt. Dat het soms gewoon nodig is dat Jantje af en toe met zijn knuistjes op zijn tafeltje trommelt en keihard “juf, juf, juf” roept.

Ben je dat met ons eens? Help ons dan. Word lid van onze, maar ook jouw, vereniging. Voor €25,- per jaar. Waarom lidmaatschap van de VBV zo goedkoop is? Dat komt omdat iedereen bij de VBV alles op vrijwillige basis en onbezoldigd doet. We bezoeken kazernes, spreken met commandanten en managers, en adviseren rechtstreeks politici en de minister van V&J. Wil je hier meer over weten, volg ons dan op Facebook en Twitter en bezoek regelmatig onze website.