wie-toetst-straks-de-(brand)veiligheid-van-gebouwen[1]De brandweer dreigt haar belangrijke rol in het bouwvergunningentraject kwijt te raken. De VBV heef ernstige bedenkingen bij dit voornemen van minster Blok. Het belang van de VBV ligt daarbij in een zo veilig en succesvol mogelijk optreden van de brandweer en vindt aansluiting bij onze nota van advies ‘Een veilig Besluit?’ en de daarin opgevoerde stelling: “Waar preventie faalt, ontstaan onbeheersbare branden, worden reddingen onuitvoerbaar en wordt ook een prijs betaald door slachtoffers in eigen gelederen”. Dat willen we uiteraard voorkomen. Daarom heeft de VBV gereageerd op het concept wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’.

In onze reactie vragen we aandacht voor de gevolgen en geven we uiting aan onze zorgen over deze ontwikkelingen (download en lees onze reactie hier).

De VBV is zeer geïnteresseerd in de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Wordt dus vervolgd.