Omroep Zeeland kwam deze week met een bericht over de zorgen om de animo van brandweervrijwilligers. Die zorgen delen wij. De komst van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakte namelijk ook duidelijk dat de in het land gehanteerde bedrijfsvoeringsmodellen voor de inzet van de vrijwilligers mogelijk strijdig zijn met Europese wet- en regelgeving en het gelijkheidsbeginsel in het algemeen. Dit maakt het noodzakelijk de positie en de voorwaarden en arbeidsomstandigheden van de Brandweer Vrijwilliger te herijken en voor de toekomst vast te leggen. Welke gevolgen dat zal gaan hebben is momenteel onderwerp van onderzoek. Wordt dus vervolgd.