Nils, Sandra, Djano, Jayden, Nigel en Xam Ninhuijs

Een ongelijke strijd

Een ongelijke strijd die in november 2018 begon is op 22 maart jongstleden beëindigd met het overlijden van Nils van Ninhuijs. Nils was slechts veertig jaar jong en laat zijn vrouw Sandra en de vier kinderen Djano, Jayden, Nigel en Xam achter. Nils was een man van formaat, een brandweerman in hart en nieren. Dag en nacht stond hij klaar voor de medemens. Voor ‘zijn’ post Maasbree zette hij zich 24/7 in. Hoewel dat door zijn ziekte steeds meer een opgave werd.

Nils was vanaf het prille begin lid van de VBV en deelde regelmatig zijn visie over de toekomst van de brandweer en die grote rol van vrijwilligers daarin. Recht was recht en krom was krom voor Nils. Niet meewaaien, maar als het moest tegen de stroom inroeien.

Hoe wrang dan ook dat iemand met zo’n passie en gedrevenheid voor het helpen van mensen in nood in de samenleving niet kon rekenen op een ruimhartig gebaar van goed werkgeverschap van de veiligheidsregio Limburg-Noord toen hij getroffen werd door die verschrikkelijke ziekte in 2018. Terwijl voor alle (burger)werknemers een doorbetaling bij ziekte vanzelfsprekend is, vielen de structurele inkomsten van Nils uit de diensten als SIV-chauffeur weg, simpelweg omdat hij een aanstelling als Vrijwilliger had. Dat heeft hem én velen geraakt. Diep geraakt! Een persoonlijke tragiek voor Nils. Onverdiend en onbegrijpelijk. De VBV berichtte hierover in juli 2019.

Een kist gemaakt door zijn brandweermaatjes van Maasbree, en een afscheid met brandweer eer waren zijn wensen voor het afscheid. Het eerste is gelukt, het andere kan gezien de corona perikelen helaas niet doorgaan. Overmacht, maar tragisch gezien hetgeen het gezin de laatste jaren is overkomen.

Door die omstandigheden en het diepe dal dat Nils en zijn gezin hebben moeten doorkruisen,  voelen wij ons geroepen om iets te doen. Om die reden hebben we op onze website een mogelijkheid geboden om Sandra en de kinderen een hart onder de riem te steken, namelijk om een bedrag te doneren voor hun toekomst. Dit uit respect voor een ware brandweer collega; uit respect voor een man van formaat. Het is niet onze gewoonte om u dit te vragen, maar in deze zaak en gezien de bijzondere omstandigheden zien wij dit als onze morele plicht.

Wij hebben er voor gekozen om dit via onze eigen website te regelen. U kunt er van uitgaan dat elke euro naar de familie zal worden overgemaakt. Uiteraard hebben wij het voortouw genomen en zullen wij u in het kader van de transparantie, deelgenoot maken van het verloop.

Voor zijn ‘laatste reis’ hebben zijn brandweermaatjes een kist gemaakt. Dit op uitdrukkelijk verzoek van Nils. Voor iedereen die graag bij de dienst aanwezig zou willen zijn (maar dit vanwege de landelijke richtlijnen niet mogelijk is) of wie Nils een laatste eer wil bewijzen nodigen wij u van harte uit de dienst live te volgen:

Wij koesteren warme herinneringen aan Nils. Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers wensen wij de familie, vrienden en iedereen die Nils lief is veel sterkte in deze zeer moeilijke tijd.

Doneer hieronder voor de studie van Djano, Jayden, Nigel en Xam:

Studiefonds Ninhuijs

  • Indien u een persoonlijk bericht wilt achterlaten bij uw donatie, dan kan dat in dit veld.
  • Doneren