Nils, Sandra, Djano, Jayden, Nigel en Xam Ninhuijs

Eén voor allen, allen voor één!

Dat mooie motto, geleend van de musketiers, wordt in mijn vrijwillige brandweeromgeving vaak gebruikt. Datzelfde motto wil de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) nu gebruiken om één van ons te helpen. Of eigenlijk, om zijn kinderen te helpen!

In het afgelopen jaar hebben wij u deelgenoot gemaakt van de ongelijke strijd die Nils van Ninhuijs streed tegen de ziekte waarvan hij het helaas niet kon winnen.

Als gevolg van zijn ziekte kon Nils zijn brandweerwerk, kazernediensten op een Snel Interventie Voertuig niet meer doen. Omdat hij een aanstelling had als vrijwilliger vielen zijn inkomsten weg en werd het voorzien in het levensonderhoud van zijn gezin een groot probleem.

Helaas zijn alle pogingen om doorbetaling van zijn inkomsten veilig te stellen mislukt en daarmee werd de toekomst voor Nils en zijn gezin bijzonder onzeker.

Deze week is Nils overleden en dat is voor het gezin en zijn directe omgeving natuurlijk een groot verdriet.

De pijn van het verlies kunnen wij niet verzachten maar op een ander gebied willen wij proberen om met elkaar de helpende hand toe te steken aan de kinderen van Nils.

Samen met zijn brandweermaatjes van de post Maasbree gaat de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers een crowdfundingsactie starten voor een studiefonds ten behoeve van de kinderen van Nils.

Daarvoor vragen wij de hulp van alle brandweermensen in Nederland. Juist nu in deze onzekere tijd kunnen wij met elkaar iets betekenen voor een brandweer collega voor wie het geluk op was.

Daarom onze oproep; Eén voor allen, allen voor één!

Helpt u mee?

Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers en de vrijwilligers van de post Maasbree bij voorbaat dank.
Wij wensen de familie, vrienden en iedereen die Nils lief is veel sterkte in deze zeer moeilijke tijd.

Marcel Dokter
Voorzitter

Doneer hier voor de studie van Djano, Jayden, Nigel en Xam:

Studiefonds Ninhuijs

  • Indien u een persoonlijk bericht wilt achterlaten bij uw donatie, dan kan dat in dit veld.
  • Doneren