Evenementgegevens

  • Datum:

Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we onze positie en daarmee de vakinhoud en de stem van de vrijwilliger op verschillende plekken kunnen doen laten gelden. Met gepaste bescheidenheid en trots refereren wij daarbij o.a. aan onze invloed in de Tweede Kamer. Met het oog op komende ontwikkelingen spreken wij de wens uit om een constructieve, maar vooral succesvolle voortzetting daarvan in 2017.

Om op gepaste wijze te kunnen anticiperen op allerlei onderwerpen en ontwikkelingen is de zienswijze, ervaring, kennis en kunde van onze leden onmisbaar.

 

Daarom nodigen we onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die we op vrijdag 3 februari van 11.00 tot 17.00 uur willen houden om de jaarstukken aan onze leden voor te leggen en de koers van de VBV mede te bepalen. Vaste punten op de agenda zijn:

  • notulen 13-06-2015
  • jaarrekening 2015 en 2016
  • benoeming kascommissie 2017

Verder zullen allerlei landelijke vraagstukken aan de orde komen maar uiteraard is er ook gelegenheid regionale onderwerpen te bespreken. Wij verheugen ons op jouw komst. we vragen je voor deelname op te geven via info@brandweervrijwilligers.nl

locatie:
Brandweerkazerne Breukelen
Brouwerij 5,
3621 AD  BREUKELEN

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.
Arie, Jan, Marcel, Peter, Piet, Ronald, Ruud en Ton.