De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers heeft publicaties uitgegeven over uiteenlopende onderwerpen.
Een aantal hiervan zijn uitgegeven door de regio Rotterdam Rijnmond. Ook zijn er publicaties gedaan in samenwerking met Brandweer Nederland.

VISIE OP VRIJWILLIGHEID
De “Visie op Vrijwilligheid” is het product van een samenwerking tussen Brandweer Nederland en de VBV.
Ook het bijbehorende TNO rapport “Vrijwilligers bij de brandweer: bouwstenen voor visieontwikkeling”kunt u hier vinden.

ONDERZOEK BESTRIJDBAARHEID WETTELIJKE BRANDEN
Onderzoek naar de benodigde personeelsbezetting en bluswater voor effectieve en veilige bestrijding van maatgevende brandscenario’s.

NOGMAALS DE FEITEN OP EEN RIJ 
De VBV-enquéte over vrijwilligheid, vakmanschap en verantwoordelijkheid.

ONMISBAAR. COLLEGES AAN ZET
Een handreiking voor politieke partijen om een aantal passages in de lokale coalitie-programma’s 2010-2014 op te nemen.

INNOVEREN IN OPKOMSTTIJDEN
Een nota vol ideeën om brandveiligheid dicht bij de burgers te brengen en de opkomsttijden van Brandweer Vrijwilligers  te verlagen.

PASSIE MET EEN GOUDEN RAND
Deze publicatie gaat in op de 5 belangrijkste trends die voor de 22.000 Brandweer Vrijwilligers van groot belang zijn in de komende jaren om hun voortbestaan te garanderen.

MODEL RECHTSPOSITIE BRANDWEER VRIJWILLIGERS
Op 7 april 2009 publiceerde de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) een nieuwe Model Rechts Positie (MRP).

BRANDBESTRIJDINGSEENHEID
Een aanzet om te komen tot een regionale procudure voor de inzet van eenheden volgens het systeem ‘Bravo Romeo’.

EEN STERKE BRANDWEER EEN STERKE BASIS
Een gebouw zonder een goed fundament zakt -op den duur- in elkaar. Omdat te voorkomen met de brandweerorganisatie is een landelijk Manifest Rechtspositie Brandweer Vrijwilligers opgesteld.

BRANDWEER VRIJWILLIGER IN DE VVR
Deze nota bevat verschillende ideeën over vrijwilligheid .

EEN VEILIG BESLUIT?
In deze Nota van Advies aan de minister van BZK gaat de VBV in op verschillende aspecten van het Besluit Veiligheidsregio’s die de Brandweer Vrijwilligers raken zoals de voertuigbezettingen en de opkomsttijden.

REGELINGEN VRIJWILLIG BRANDWEERPERSONEEL
Deze uitgave geeft een beknopte beschrijving van de regelingen die van toepassing zijn voor de vrijwilligers van brandweer Rotterdam-Rijnmond.

BALANS TUSSEN PREVENTIE EN REPRESSIE
In dit onderzoek hebben we nadrukkelijk de betrokkenheid van de werkvloer, de veiligheid van eigen personeel, de preventie, de ervaringen van de werkvloer en de bedoelingen van de huidige wetgeving verder uitgediept.

VRIJWILLIG DIENEN EN VERDIENEN
Op 26 mei 2011 verscheen dit onderzoek naar bedrijfsvoeringsmodellen voor de inzet van brandweervrijwilligers van Bureau Berenschot in opdracht van het A+O fonds. De bonden FNV/Abvakabo, CNV/publieke zaak, CMHF en VBV hebben aan dit onderzoek hun medewerking verleend.