Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een (bij wet verplichte) gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. dit betreft de Wet veiligheidsegio’s. Via deze gemeenschappelijke regeling is elke gemeente deelnemer en daardoor medeverantwoordelijk voor de bestuurlijke en organisatorische aansturing van de veiligheidsregio.

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is een overlegorgaan voor de veiligheidsregio’s en daarnaast het aanspreekpunt voor de minister voor het maken van afspraken op het gebied van brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Websites veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio's

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Friesland Friesland Friesland Friesland Friesland Groningen Drenthe IJsselland Flevoland Flevoland Twente Noord- en Oost-Gelderland Gelderland-Midden Noord-Holland-Noord Noord-Holland-Noord Zaanstreek-Waterland Kennemerland Amsterdam-Amstelland Gooi en Vechtstreek Utrecht Hollands Midden Haaglanden Rotterdam-Rijnmond Rotterdam-Rijnmond Zeeland Zeeland Zeeland Zuid-Holland-Zuid Midden- en West-Brabant Gelderland-Zuid Brabant-Noord Brabant-Zuidoost Limburg-Noord Limburg-Zuid

Regionaal platformen VBV

De VBV heeft 6000 leden verspreid over de 25 veiligheidsregio’s. In een aantal veiligheidsregio’s is de VBV ook vertegenwoordigd in de ondernemingsraad. Hier onder vind u de VBV gegevens van de verschillende veiligheidsregio’s.

VNOG >
Twente >

Groningen >
IJsselland >
Rotterdam-Rijnmond >
Gooi en Vechtstreek >
Fryslân >

Deze pagina is nog in ontwikkeling.