FrieslandBinnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met ingang van 1 januari 2014 kent Fryslân één regionaal brandweerkorps, waarin de gemeentelijke korpsen en de regionale brandweer zijn samengebracht. Bij Brandweer Fryslân werken bijna 1400 mensen – waaronder zo’n 1200 vrijwilligers – vanuit ruim zestig locaties in heel Fryslân aan de zogeheten basisbrandweerzorg.

Wij werken alert en slagvaardig aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân.

Het regionaal platform Fryslân zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio Fryslân. Dat doen wij niet alleen, maar samen.  Daarom rekenen wij dan ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat wij een eenduidig stem laten horen over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden en elkaar zo veel mogelijk te helpen als dat kan. Hebt u opmerkingen of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier kunnen wij samenwerken aan een betere brandweer.

Regionaal platform Fryslân

Het regionaal platform Fryslân zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio Fryslân. Dat doen wij niet alleen, maar samen.  Daarom rekenen wij dan ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat wij een eenduidig stem laten horen over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden en elkaar zo veel mogelijk te helpen als dat kan. Doen wij iets niet goed of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier kunnen wij samenwerken aan een betere brandweer.