Wij zijn niet alleen een vakorganisatie voor de rechtspositionele  zaken van Brandweer Vrijwilligers. Wij  houden ons ook bezig met het brandweervak. De inhoud dus. Of het nu gaat om vergoedingen of rechten van vrijwilligers, doctrines, de bepakking van een tankautospuit, voertuigbezetting of verbindingsmiddelen: wij denken en praten mee. Dat doen we dagelijks in diverse landelijke en regionale overlegstructuren. We nemen deel aan landelijke projecten en hebben zitting in commissies en werkgroepen.

Wij staan voor innovatie en juichen veranderingen toe. We werken actief mee aan het veranderen van de brandweer in de tijd waarin we leven. Wij juichen de toepassingen van innovaties toe en zijn bereid met onze visie en kennis daarin bij te dragen. De veiligheid van de Brandweer Vrijwilliger is daarin altijd ons uitgangspunt.

Soms is dat lastig balanceren. Zeker als bezuinigingen en een sluitende begroting belangrijker worden geacht dan de veiligheid van het eigen personeel. Dergelijke compromissen worden door ons nooit gesloten.

We onderhouden goede contacten met leden van de Tweede Kamer en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook is er een actieve uitwisseling van informatie met Kamerleden en worden wij door hen bevraagd wanneer er onderwerpen zijn die de brandweer aangaan.

Wij ontvangen geen enkele subsidie of steun. Dat is geen keuze, dat is een feit. Onze bestuursleden werken op pro-deo basis en stoppen wekelijks vele uren in hun bestuurswerk. Het merendeel is, of was, actief binnen de brandweer. Zij weten dus waar ze over praten. Het brandweer vak is voor onze bestuursleden geen ‘abstract’ iets, maar iets wat ze zelf hebben ervaren en gevoeld in binnen- en buitenland.