Regionaal platform

rotterdamHet regionaal platform Rotterdam-Rijnmond zet zich in voor het behartigen van de belangen van Brandweer Vrijwilligers in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dat doen wij niet alleen, maar samen en rekenen wij dan ook op jouw steun. Die steun kun jij leveren door lid te worden van onze vereniging, maar ook door actief mee te denken en mee te doen met het bestuur.

Het is belangrijk dat wij een eenduidig stem laten horen over wat wij als Brandweer Vrijwilligers belangrijk vinden en elkaar zo veel mogelijk te helpen als dat kan. Doen wij iets niet goed of besteden wij (nog) niet voldoende aandacht aan een bepaald onderwerp? Neem dan contact met ons op. Op die manier kunnen wij samenwerken aan een betere brandweer.

Innoveren in opkomsttijden

Een nota vol ideeën om meer brandveiligheid dicht bij de burgers te brengen en om de opkomsttijden van Brandweer Vrijwilligers (moment van oproep naar de kazerne) te verbeteren en te verlagen.

Naar publicaties >

Regelingen vrijwillige brandweerlieden

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zelf heeft een handig uittreksel opgestel van de regelingen voor vrijwillige brandweerlieden van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond (BRR). Natuurlijk is dit document ook te downloaden op het intranet, maar is voor de volledigheid ook te raadplegen of te downloaden via onze site.

Facatures

In de afgelopen jaren hebben wij – mede dankzij onze leden – een behoorlijke positie kunnen verwerven, vanwaaruit wij invloed en zeggenschap kunnen uitoefenen op ook ONZE brandweer.

Om dit ook de komende  jaren te kunnen blijven doen, zijn wij hard op zoek naar betalende leden, leden die deel willen uitmaken van het bestuur of zitting willen nemen in het georganiseerd overleg (GO).

Heb jij interesse, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij hebben jouw steun hard nodig!