Het klinkt allemaal zeer overtuigend, de ‘verbeteringen’ in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Fryslân, maar is dat ook zo?

Je zegt dat elke post toegevoegde waarde heeft om vervolgens de toegevoegde waarde van 22 posten impliciet ter discussie te stellen. Dit roept het oorspronkelijke idee uit 2011 om 25 posten te sluiten middels de invoering van de Friese Norm (normtijden + 50%) weer in herinnering.

Je zegt dat er nu sprake is van een echte ‘netwerkorganisatie’ met posten die elkaar helpen om de brandweerzorg in stand te houden, terwijl dat al sinds mensenheugenis onder de noemer ‘bijstand’ als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Je zegt dat het Dekkingsplan 2.0 zich richt op de 1e en 2e tankautospuit (TS) maar haalt 11 tankautospuiten uit de repressieve sterkte. Bovendien is de opkomsttijd voor de tweede tankautospuit zo ruim gesteld dat redding en schadebeperking weinig zinvol meer is.

Je zegt dat in de nieuwe situatie de prestaties verbeteren of gelijk blijven, maar gaat naast de 11 tankautospuiten, ook 8 hulpverleningsvoertuigen, 2 vaartuigen en 4 meetploegen uit de repressieve sterkte van de Brandweer Fryslân halen.

Je zegt dat je de uitkomsten van RemBrand betrekt terwijl die er helemaal nog niet zijn, laat staan dat de wet daarop is aangepast.

Je zegt dat e.e.a. past binnen de kaders van de Wet veiligheidsregio’s, daarin staat echter dat het opstellen van een dekkingsplan gebeurt op basis van de regels voor de opkomsttijden die daaraan zijn gesteld. De minister is daar zeer duidelijk over geweest in zijn handreiking.

Hoe dan ook, de burgemeesters in Friesland zullen verguld zijn met de nieuw ingekleurde kaartjes met dekkingspercentages waar in plaats van rood nu groen de boventoon voert. Niet dankzij flinke investeringen maar door simpelweg de lat wat lager te leggen, lees; de wettelijke normtijden generiek te verhogen (voor kwetsbare gebouwsoorten zelfs verdubbeld). Dat de effectuering van het Dekkingsplan 2.0 ook nog eens een structurele ‘efficiencywinst’ van €350.000 per jaar oplevert, zal de tevredenheid zeker hebben verhoogd op weg naar besluitvorming.

De VBV is minder enthousiast over het resultaat en heeft het Algemeen Bestuur een zestal vragen gesteld. (lees onze 6 vragen hier)

Update 19 maart 2018.