lege-kazernes-blussen-geen-brand[1]“Kijk je naar de platte cijfers, dan is het aantal vrijwilligers de laatste jaren niet belangrijk voor- of achteruitgegaan. Van leegloop is dus geen sprake.” Zo schrijft de voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten in de krant ‘De veiligheidsregio’ van maart 2014.

De VBV daarentegen ziet al enkele jaren een zorgwekkende daling van het aantal vrijwilligers en geen initiatieven vanuit de leiding die er voor zorgen om de verdere leegloop tegen te gaan. Minister Opstelten sprak eind vorig jaar nog in de Tweede Kamer over een daling van 1200 in 10 jaar. Hij vond dat wel een hoog aantal. Enkele Kamerleden gebruikten het woord ‘zorgwekkend’.

Het actuele beeld (bron: CBS) is dat er de laatste vijf jaar maar liefst 1473 vrijwilligers meer zijn verdwenen dan er zijn ingestroomd. De VBV noemt dit zorgwekkend, zonder aarzeling. Vooral omdat het eind van de neerwaartse trend nog niet in zicht is en veel vertrekkende vrijwilligers verwijzen naar een andere, opwaartse trend bij de brandweer: die van personeel dat geen repressieve (brandbestrijdende) taak vervult. Die is de laatste 10 jaar met 744 functies toegenomen (bron: CBS).

Het bevreemd de VBV dat verschillende veiligheidsregio’s verklaren problemen te ondervinden met het adequaat bezetten van brandweervoertuigen door het afnemende aantal vrijwilligers en daarmee feitelijk de brandweerzorg in de knel komt. De urgentie van het probleem is nog niet bij iedereen even helder, zo luidt de slotsom van de VBV, die binnenkort in de Tweede Kamer nogmaals aandacht zal vragen voor de recente ontwikkelingen.