inspectie-tikt-brandweer-gooi-en-vechtstreek-op-de-vingers[1]De arbeidsinspectie heeft een waarschuwing uitgedeeld aan de Brandweer Gooi en Vechstreek. De brandweer beschikt niet over een wettelijk verplichte risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de nieuwe uitrukmethode met de tweemansbluswagen. Het is noodzakelijk om op papier risico’s voor brandweerlieden vast te leggen en maatregelen die daarbij horen.

Brandweer Gooi en Vechtstreek is, ten opzichte van de rest van het land, vergevorderd met de invoering van snelle tweemansbrandweerwagens (TS2) die worden gecombineerd met de inzet van een bluswagen die een bemanning van vier of zes telt. Tot voor kort werd met zes man tegelijk uitgerukt. Juist de snellere, maar gescheiden aankomst van de ploegen, is een methode waar de aandacht van de arbeidsinspectie (tegenwoordig onderdeel van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zich met name op richt. En dan met namen op de risico’s die de tweemansploeg loopt. De druk vanuit het publiek op het tweemansteam om in actie te komen terwijl de rest van de ploeg er nog niet is, kan tot gevaarlijke situaties leiden. Ook de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers hamert hier telkens op.

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waaronder de regionale brandweer valt, heeft de waarschuwing twee maanden geleden gekregen. Tot begin juli is er tijd om een einde te maken aan de overtreding. Directeur brandweerzorg Martin Mager verwacht dat dit lukt. Het nieuwe uitruksysteem is al bijna in de hele regio operationeel. Eind juni staan Huizen, Laren en Blaricum op de planning. Mager: ,,Veiligheid staat prominent vooraan bij TS2. Er wordt in de reguliere les- en leerstof aandacht aan besteed. Ook in het TS2-opleidingsprogramma, onder andere het maken van risicoscans voor de eigen veiligheid.’’ ,,Wat je wel ziet, omdat we de eerste zijn die het op deze manier doen, is dat je goed moet nadenken hoe je een RI&E uitvoert. Dit gebeurt met de zogeheten nieuwe arbo-catologus van Brandweer Nederland.’’ De TS4 en TS6 maken ook deel van de inventarisatie uit.

De inspectie verzocht de inhoud van de brief te delen met ’de werknemers die dat aangaat’. Mager daarover: ,,De brief van de arbeidsinspectie is niet organisatiebreed gecommuniceerd. Alle posten zijn wel geïnformeerd over de RI&E en daarin staat dat de inspectie hier ook een brief over heeft gestuurd. Het traject is eveneens besproken met de ondernemingsraad.’’

Bron: Gooi en Eemlander 5 juni 2014