veiligheidsregio-moet-aanbesteding-brandweerportofoons-deels-staken[1]De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant moet de aanbesteding van nieuwe portofoons voor de brandweer deels staken. Dit heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat is aangespannen door enkele leveranciers van portofoons, waaronder Kenwood, AEG en Abiom.

Volgens de rechter zijn de door de Veiligheidsregio geformuleerde eisen voor DMR-portofoons en voor een bedienterminal voor TETRA C-2000 mobilofoons zo specifiek geformuleerd, dat aanbieders daar binnen de voor inschrijving geboden tijd alleen met apparatuur van Motorola aan konden voldoen.  De Veiligheidsregio bood andere fabrikanten onvoldoende tijd om apparatuur te ontwikkelen die ook aan de gestelde eisen voldoet.

Risico’s
De stelling van de Veiligheidsregio dat vertraging in de opdrachtverlening van DMR-portofoons tot extra risico’s en in het ergste geval tot onnodige slachtoffers zou kunnen leiden, is volgens de rechter onvoldoende onderbouwd.
De aanbesteding van TETRA-C2000 mobilofoons en de bijbehorende bedienterminal mag wel worden voortgezet, omdat de brandweer van de huidige apparatuur geen noodvoorraad of reserveapparatuur meer heeft.

Te laat
De aanbesteding van TETRA-C2000 portofoons mag ook worden voortgezet. De leveranciers hebben hun bezwaren tegen de aan deze portofoons gestelde eisen volgens de rechter te laat ingediend.  De waarde van de uitgevraagde intrinsiek veilige portofoons blijft ook onder de drempel voor verplichte aanbesteding.

Nieuwe aanbesteding
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant coördineert de openbare Europese aanbestedingsprocedure van radiocommunicatieapparatuur voor de brandweer in totaal 15 veiligheidsregio’s. Daarbij gaat het om de aanschaf van apparatuur inclusief accessoires en onderhoud, met een belang van 15 tot 16 miljoen euro. De opdracht was nog niet gegund. Als de Veiligheidsregio alsnog een opdracht wil vergeven voor de DMR-portofoons, moet zij hiervoor een nieuwe aanbestedingsprocedure organiseren.

Ga hier naar de uitspraak van de rechtbank Zeeland- West-Brabant

NB VBV Het is teleurstellend te moeten vernemen dat door geblunder (het specifiek toegeschreven naar het merk Motorola) bij de aanbesteding, brandweermensen nu nog weer langer moeten wachten op de vervanging van hun vaak haperende objectportofoons. Al sinds 2010 vragen we aandacht voor de vervanging van de probleemporto’s en de aanbestedingsprocedure. Daar staat tegenover dat we in 2008 ook al hebben gepleit voor een een eenduidig economisch rekenmodel dat balans zoekt tussen eenmalige en structurele kosten en baten bij centrale(re) inkoop. Lokaal tenzij!