Zorgelijke situatie brandweer Doetinchem; gemeenteraad wist van niks.

“Het is goed mis bij de brandweer in Doetinchem” kopte dagblad ‘De Gelderlander’ onlangs.
In het betreffende artikel werd ingegaan op het rapport ‘Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem’ . Daarin wordt een zorgelijk beeld geschetst van de situatie bij de Doetinchemse brandweer.

Minstens zo zorgelijk is dat de portefeuillehouder en de gemeenteraad van Doetinchem telkens in een ‘alternatieve werkelijkheid’ blijken te verkeren als het gaat om de lokale brandweerzorg.
De zorgwekkende omstandigheden die een tijdige inzet van voldoende mensen en middelen belemmeren, en waardoor niet tijdig kan worden voorzien in de rechtens vereiste brandweerzorg, is het gemeentebestuur volledig ontgaan, zo blijkt uit een reactie uit de gemeenteraad.

Terwijl er niet alleen fors werd geïnvesteerd in een nieuwe kazerne, maar ook in verkeerde oplossingen zoals de pilot met het Snel Interventie Voertuig (SIV),  bleven de alsmaar oplopende uitruk- en opkomsttijden in Doetinchem buiten beschouwing in de jaarrapportages en raadsmededelingen. Ondanks de ambities in het beleidsplan en de raadsmededeling over opkomsttijden in 2012  bleef de aandacht voor de belangrijkste aspecten; de dienstverlening aan de burger en de zorg voor de uitvoerende  brandweermens, ver achter. Het gevolg is dat niet 24/7 kan worden voorzien in de vereiste 6 brandweermensen voor de bezetting van de eerste basiseenheid, laat staan in de voor Doetinchem benodigde risicogestuurde slagkracht van 2 basiseenheden en een redvoertuig, in totaal 14 personen. Dat is opmerkelijk voor een stad met zo’n 50.000 inwoners.

Een uiterst suggestief krantenartikel vormde in februari 2016 voor ons aanleiding om het gemeentebestuur van Doetinchem middels een brief te informeren over de apekool die het gemeentebestuur werd voorgeschoteld. In plaats van serieus in te gaan op de inhoud van onze brief en de vragen van gemeenteraadsleden, werd in de raadsmededeling en de raadsvergadering van 28 april 2016 wederom een rookgordijn opgetrokken,  en bleef de feitelijke stand van zaken opnieuw buiten beschouwing. Op een vraag/opmerking over de ‘versluiering van de aanrijtijd’ reageerde de portefeuillehouder met een ontkenning van één van de belangrijkste argumenten voor de pilot SIV;  het verbeteren van de paraatheid en de opkomsttijden.

Resumé
Het gemeentebestuur heeft met de rapportage een ontluisterend beeld gekregen van de situatie bij de Doetinchemse brandweer. De geschetste situatie is eveneens een bevestiging van de opmerkingen in onze brief. Gelukkig biedt het rapport ook verschillende oplossingsrichtingen en is het aan de organisatie om z.s.m. orde op zaken te stellen. De gemeenteraad van Doetinchem zal daar vanavond over vergaderen.