koesteren vrijwilligersElke dag zijn 22.000 brandweervrijwilligers in de weer, van Appelscha tot Maastricht, en nemen ze een groot deel van de veiligheidszorg voor de burgers voor hun rekening. Dit doen ze in een brandweerorganisatie die traditioneel voor het grootste gedeelte bestaat uit mensen die naast hun hoofdberoep het brandweer vak als vrijwilliger uitoefenen. Al jaren is het zo dat de traditionele bonden de belangen van brandweervrijwilligers niet of nauwelijks  vertegenwoordigen. Maar Pieter Oudenaarden van CNV Publieke Zaak gaat verder. Hij maakt in een artikel even duidelijk dat iedereen op hen kan rekenen maar uitdrukkelijk NIET de vrijwilligers, omdat de vrijwilligers degenen zijn die zorgen voor malheur op de arbeidsmarkt. Ook stelt hij in een analyse op Radio1 dat zelfs ook een brandweervrijwilliger niets anders is dan een ‘verdringer’ van de beroepscollega’s.

Koekoek zou Siert de Vos zeggen! En dat deden wij als VBV bestuur ook, want wat een woorden van de CNV! Dat u primair al niet te veel op de beroepsbonden  hoefde te rekenen als brandweervrijwilliger, was wel duidelijk, maar dat een bond als het CNV 22.000 vrijwilligers als ‘verdringers’ ziet? Dat is wat ons betreft een onbegrijpelijke uitspraak! Hoe groot ook de tegenstelling met hun standpunt wat betreft de op te richten brandweerkamer. In deze brandweerkamer wil de werkgever (Veiligheidsregio’s) de rechtpositie en arbeidsvoorwaarden voor het brandweerpersoneel gaan regelen. Dus ook voor de brandweervrijwilligers. Daar is volgens de bonden geen plaats voor de VBV omdat ze vinden dat zij de belangen van de brandweervrijwilligers wel kunnen vertegenwoordigen. De uitlatingen van het bestuurslid van CNV PZ maakt duidelijk wat de eigenlijke reden is  om de VBV als de vertegenwoordiger van de vrijwilligers niet toe te laten in de brandweerkamer.

Beste brandweervrienden… als het ooit klip en klaar is dat alleen de VBV u kan vertegenwoordigen, is het nu wel. Dagelijks nemen bestuursleden van de VBV deel aan vergaderingen en overleggen in het hele land. We zijn een vereniging waarmee men rekening houdt. Ook de politiek in Den Haag.  U allen staat dag en nacht klaar voor het verlenen van hulp bij brand en ander onheil. Wij waken er over dat dit gebeurt onder de juiste omstandigheden en voorwaarden, omdat ook dat goed geregeld moet zijn. Daarbij is voor ons vak inhoud minstens net zo belangrijk als arbeidsvoorwaarden.

Juist die directe bemoeienis met die vakinhoudelijke kant van het werk maakt ons anders dan alle andere bonden. Of het nu gaat om uw verbindingsmiddelen of met hoeveel personen u naar een incident gaat, wij voeren hier over iedere dag gesprekken in het hele land op verschillende niveaus. Omdat wij vinden dat vrijwilligers over dergelijke essentiële zaken aan de voorkant van de besluitvorming mee moeten kunnen denken en niet – zoals te vaak – voor voldongen feiten moeten komen te staan. Wij ‘bestrijden’ de rekenmeesters en afbraak architecten van de brandweer. De ontwikkelingen die we tegenwoordig  zien zijn nog maar voorbodes van nog meer ‘efficiency’ binnen de brandweer en wij als VBV weten welke belangrijke rol al die 22.000 Brandweervrijwilligers daar in spelen!

Maar: als er één onderwerp wederkerend is op de agenda van het VBV bestuur, is het wel de zorg om het gebrek aan betalende leden. Met steun van u allen, de vrijwilligers bij de brandweer, kan de VBV een plaats in de brandweerkamer afdwingen en er zo voor zorgen dat de huidige rechtspositieregeling voor brandweervrijwilligers wordt ingewisseld voor een rechtpositieregeling die namens, en vooral door de brandweervrijwilligers is ingebracht. Ons bestuur bestaat uit louter vrijwilligers die dagelijks grotendeels in hun eigen tijd tegen hooguit een geringe reiskostenvergoeding het land door trekken om overleg te plegen of hulp te bieden. Dat is op zich niet erg. Maar om ook in de toekomst de vertegenwoordiging van de vrijwilligers in de brandweerkamer te borgen -en dat is hard nodig zoals u ziet- zijn er meer betalende leden nodig. Voor maar 25 euro per jaar kunt u ons steunen. En denk dus niet, ik ben al lid van een bond, dus dat is niet nodig. Uit bovenstaand verhaal blijkt dat dat niet waar is! De komende tijd zullen we wervingsacties starten. Bent u nog geen lid, meld u dan aan. Dat kan ook  hier. Als het vrijwilligerschap u lief is!