Maak het belachelijk, dan hoef je het niet serieus te nemen.

‘Een hoop onzin in brief vakbond’
Deze zin stond als kop boven een krantenartikel waarin de regionaal commandant reageert op een brief van de VBV. In deze brief hebben wij vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst bij de steeds duurder wordende brandweerzorg in die regio tegen de achtergrond van het niet zorgvuldig omgaan met vrijwilligers. Alles keurig voorzien van bronvermelding en steeds onderbouwd met feiten. Lees hier onze brief en oordeelt u zelf wie onzin verkondigt.

In een ander dossier, de keuring bij de brandweer, zie je dezelfde beweging. Sinds de invoering van het periodiek preventief medisch onderzoek (p.p.m.o) hebben wij vragen gesteld over het gebrek aan medisch gehalte bij deze nieuwe manier van keuren. Ook het gevaar dat onvoldoende getrainde mensen serieus in de problemen komen tijdens deze keuring hebben wij steeds benoemd. Dit alles ook steeds weer onderbouwd met feiten en voorzien van bronvermelding.

De beroepsbrandweerman moet tijdens elke dienst verplicht sporten en kan zich zo ook regelmatig voorbereiden op de brandweer stormbaan die hij over moet om zijn geschiktheid voor het vak aan te tonen. De vrijwilliger kan 1 of 2 keer per jaar de baan oefenen en wordt vervolgens dezelfde baan over gejaagd om ook zijn geschiktheid aan te tonen. Lukt het niet dan is het heel jammer en ben je af. Je mag dan niet meer op de uitruk en dus doet iedereen tijdens de test meer dan zijn best om het te halen.

Werd in het verleden tijdens de maximale inspanning het hart van de brandweerman  met een E.C.G. in de gaten gehouden om zo in te kunnen grijpen als iemand in de problemen kwam, wordt tegenwoordig gereanimeerd als je er dood bij neervalt. (onlangs gebeurde dit werkelijk in de veiligheidsregio IJsselland en dat was niet de eerste keer). Ook op dit commentaar van de VBV wordt gereageerd dat het allemaal onzin is. De keuring is evenwichtig en verantwoord en wordt door een expertgroep en een begeleidingsgroep bekeken en waar nodig bijgesteld. In beide groepen is overigens geen enkele medicus aanwezig en waarom zou je ook als het om een medisch onderzoek gaat? Zo doen we dat tegenwoordig bij de brandweer.

Dan is er nog de fabel van het teruglopend aantal vrijwilligers. De VBV heeft de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor dit fenomeen. Dat de paraatheid in het geding komt als er steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn bij de brandweer. Hoewel inmiddels steeds vaker berichten in het nieuws komen dat de brandweer niet kan uitrukken of veel te laat komt wordt ook hier de VBV van onzin beticht en worden de cijfers van het CBS eenvoudig ter discussie gesteld want die kloppen natuurlijk niet.

Waarom wordt het kritische geluid van de VBV en anderen weggezet als onzin? Wij komen tot de conclusie dat het antwoord even simpel als gevaarlijk is. Maak het belachelijk, dan hoef je het niet serieus te nemen. Dat is de tactiek  die hier wordt gekozen. Maar deze tactiek van de struisvogel past niet bij een organisatie die dient als het vangnet van de fysieke veiligheid. Als alle veiligheidsvoorzorgen hebben gefaald, dan komt de brandweer in actie. Die organisatie kan alleen maar goed functioneren als het kritische geluid wordt gestimuleerd en serieus wordt genomen.

Helaas laat de praktijk inmiddels zien dat het kritische geluid geen onzin was. De barsten en scheurtjes in het brandweerrode gebouw worden zichtbaar. Het aantal slachtoffers en miljoenenbranden neemt toe. Kazernes staan leeg en de  vrijwilligers lopen weg of houden het voor gezien. En de brandweer………….Die komt steeds vaker te laat!

De VBV zal blijven vragen om aandacht voor deze zaken, steeds onderbouwd en op basis van feiten. Wij willen geen verruiming van de opkomsttijd zodat we dan toch weer op tijd komen. Wij willen niet iets meer aan de brandveilige voorkant zodat je aan de achterkant wel met minder toe kan. Wij willen een robuuste fijnmazige brandweerorganisatie die blijft rusten op een stevig vrijwilligers fundament. Een organisatie die het steeds groter wordend aantal slachtoffers kan helpen. Die meer miljoenenbranden kan bestrijden en schade kan beperken  Dat alles kan alleen maar als die vrijwilligers serieus worden genomen.

Juist voor die vrijwilligers zullen wij ons sterk blijven maken. Daar kunt u ook in de komende tijd op rekenen.

Marcel Dokter
voorzitter