Foto: © Rens Hulman

Meer dan alleen brandgevaar bij gebruik onkruidbranders.

Sinds het verbod op de chemische onkruidbestrijding op verhardingen gaan gemeenten het onkruid te lijf met alternatieve, maar vaak ook veel duurdere en onveiligere methoden. Uit onderzoek van de  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat in ca. 60% van de gemeenten het onkruid wordt vernietigd door gebruik te maken van onkruidbranders. Aan deze methode kleven echter grote risico’s. Niet alleen voor de omgeving, maar ook voor de mensen die deze machines bedienen.

Branden en explosies
Een verkleurde of beschadigde tuinbeplanting is dan nog het geringste probleem, afgezet tegen de talrijke gebouw-, schuur-, haag- en bermbranden die zijn ontstaan als gevolg van dat onkruidbranden. Wie even googelt op de zoekterm brand/onkruidbrander krijgt een indrukwekkende hoeveelheid calamiteiten voorgeschoteld; variërend van een brand in een coniferenhaag tot een brand in een GGZ-gebouw. Maar ook de onkruidbranders zelf branden goed en regelmatig . In de wetenschap dat sommige onkruidbranders zijn voorzien van dubbele LPG tanks (> 100 ltr.), geven exploderende gasflessen in een woonwijk de burgers niet echt een gevoel van een ‘brandveilig leven’.

Foto: © Rens Hulman

Rookvrije werkplek?
Daar komt nog eens bij dat vrijwel elk weldenkend mens weet dat ‘schone rook’ niet bestaat en het inademen van relatief lage concentraties rook schadelijk is voor de gezondheid. Daarom hebben werknemers recht op een rookvrije werkplek en krijgen overtreders (de ondernemer) van de NVWA een boete van minstens € 600,- opgelegd.

Toch laten gemeenten ongestoord en op grote schaal medewerkers, veelal mensen met een arbeidshandicap of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, een heel seizoen lang, dag in, dag uit, zonder adembeschermende middelen, gehuld in de rookwolken van het onkruidbranden, straten en voetpaden ‘onkruid-arm’ maken. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Ook omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking.

Maatregelen
Het lijkt ons dan ook gepast dat gemeenten (VNG), UWV, NVWA en Inspectie SZW toezien op de (gezondheids)risico’s bij het gebruik van onkruidbranders en daarop passende maatregelen treffen.