Informatie over de brandweer verschaft inzicht in de rol die zij speelt in onze samenleving.
De betrouwbaarheid van deze informatie is daarbij natuurlijk van essentieel belang. Omdat zowel bestuurders als de brandweertop nimmer de conclusies van eerdere brandweeronderzoeken (h)erkenden, heeft de minister van Justitie en Veiligheid opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen. Dit heeft geresulteerd in het onderzoek ‘Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel’.  Het Veiligheidsberaad heeft 26 maart ’18 de onderzoeksresultaten aangeboden aan de minister.

Onderzoek ‘Beleving repressief brandweerpersoneel’
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers is gelukkig met deze grote deelname vanuit het werkveld, met de reacties van ruim 7500 Brandweer Vrijwilligers in het bijzonder. De resultaten van het belevingsonderzoek zijn daarmee gedragen, representatief en betrouwbaar. Naast een korte samenvatting van de onderzoekers van AEF, hebben de Raad Brandweer Commandanten (RBC), de vakbonden en de VBV de resultaten desgevraagd van een duiding voorzien. Deze zijn onverkort  opgenomen in het ‘Duidingsdocument belevingsonderzoek Landelijke rapportage │ maart 2018’.
De brief met onze duiding kunt u hier lezen.

De kloof die wordt ervaren door de werkvloer met het management en twijfel over de juiste besteding van de beschikbare middelen vragen om een directe aanpak met concrete maatregelen.
De mens en de vakinhoud moet weer centraal komen te staan in de organisatie van de repressieve brandweerzorg.

Ons advies; geef mensen op de werkvloer weer de ruimte, maak Vrijwilliger zijn bij de brandweer waardevol en vooral weer aantrekkelijk. Kom, in antwoord op de beleving over ‘uitruk op maat’ en opkomsttijden, met één duidelijke landelijke visie op brandweerzorg en stop met het ‘geknutsel’ in 25 varianten. Heel graag wil de VBV meehelpen met het realiseren van een goede verbinding tussen werkvloer en management en tussen hulpvraag en hulpaanbod. Kortom; geen woorden meer maar daden; samen de handen uit de mouwen.

Onderzoek Brandweerstatistiek
Een document met de duiding van de resultaten van het onderwerp ‘Brandweerstatistiek’ is er helaas niet. Daarom hebben wij in een apart schrijven de minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad  verzocht de brandweerstatistiek te beleggen bij het CBS, in samenwerking met het Instituut Fysieke Veiligheid.