Foto_SIV_Ruud_Snijders“De discussie over Uitruk op Maat mag, omdat het gaat om essentiële zaken als de veiligheid van het personeel en het niveau van brandweerzorg, geen ‘slepende kwestie’ worden.” Aldus minister Ard van der Steur in zijn verzamelbrief aan de Tweede Kamer.

Echter, met de apekool die telkens rondom de inzet van afwijkende voertuigbezettingen wordt verkocht, is dit thema al sinds jaren een ‘slepende kwestie’. Nadat wij eerder al een uitgebreid artikel hebben geschreven, presenteren we u graag een actueel kijkje ‘achter de schermen’:

1 juli 2015: Factsheet RemBrand & Uitruk op Maat Veiligheidsberaad:
Het Veiligheidsberaad beweert in deze ‘factsheet’ dat de bonden en de VBV met Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad hebben afgesproken dat zij gaan evalueren hoe het landelijk kader ‘Uitruk op Maat’ wordt ervaren. Feit is dat een dergelijke afspraak noch met de bonden, noch met de VBV is gemaakt. Het Veiligheidsberaad heeft daarmee blijk gegeven een onbetrouwbare ‘dialoogpartner’ te zijn. Een ‘afspraak’ met Brandweer Nederland kent in het slechtste geval 25 varianten en het ‘landelijk kader’ geeft daarvoor alle mogelijke ruimte: “Andere varianten zijn mogelijk maar worden niet landelijk ondersteund.”  Kortom; “voor elk wat wils”.

1 juli 2015 veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland:
In tegenstelling tot het advies van de Ondernemingsraad (OR) en het besluit van de directeur om de inzet van een Snel Interventie Voertuig (SIV) te beëindigen, meent de burgemeester van Doetinchem in de vergadering van het Algemeen Bestuur dat de veiligheid in zijn stad zo snel mogelijk weer op orde moet worden gebracht na het stilleggen van de betreffende auto, vanwege oplopende opkomst- en aanrijtijden.  Deze spelen bij de beoogde inzet echter geen enkele rol. Het is bovendien hoogst merkwaardig dat een burgemeester meent dat de brandweerzorg voor zijn stad (56.000 inw.) afhankelijk is van de inzet van een bestelbusje met 2 personen.

7 juli 2015 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek:
Door de24/7 inzet van twee man in een busje, loopt de brandweer Gooi en Vechtstreek deze zomer tegen een bezettingsprobleem aan. Met een dienstmededeling meldt de korpsleiding dat op momenten dat er gaten in het rooster vallen, de hoogwerker in Hilversum buiten dienst wordt gesteld. De maatregel leidt tot flink wat onbegrip en onrust bij de brandweer. Het operationele nut van de brandweerbusjes in vergelijking met een redvoertuig is immers evident. Mensen die commentaar leveren moeten rekenen op een reprimande van de korpsleiding. De lokale politiek stelt de opmerkelijke keuzes aan de orde, spreekt in de media van ‘mismanagement’ en verzoekt de Commissaris van de Koning om in te grijpen . In het Noord-Hollands dagblad komt op 27 juli met een uitgebreid artikel: ‘Brandweerbaas moet eens kiezen’. In het artikel stelt de verslaggever zich de vraag op de regionaal commandant niet te loyaal is aan zijn ‘bovenbazen’.

9 juli 2015 veiligheidsregio Zeeland:
De inzet van een ‘Zeeuwse TS’ leidt tot veel rumoer en weerstand op de posten. Het concept vertoont na 2 jaar proberen nog steeds grote problemen. Toch wordt met het besluit van het Algemeen Bestuur van 9 juli op 24 posten een ‘Zeeuwse TS’ ingevoerd. Bepakking en bezetting wijken af van de standaard TS en de wettelijke bepalingen. In een raadsvergadering in Noord-Beveland wordt door de regionaal commandant gemeld dat een standaard TS € 450.000,- kost en een ‘Zeeuwse TS’ ‘iets minder’. Een marktconforme prijs voor een standaard TS ligt echter tussen de €250.000,- en €300.000,-. De OR geeft in zijn advies aan dat van een tijdige en wezenlijke betrokkenheid op het voorgenomen besluit geen sprake is geweest. Echter, het Algemeen Bestuur beweert in hun persbericht over de besluitvorming dat dit wel het geval is geweest.

Samengevat: ‘Het hoeft niet per se juist te zijn, als het maar plausibel klinkt’ lijkt het credo in sommige veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad. Voor de minister de hoogste tijd om zijn verantwoordelijkheid voor de brandweerstelsel op te pakken en de partijen bij de les te houden.
(Foto: Ruud Snijders)