Foto_SIV_Ruud_SnijdersDoor gaten in het dienstrooster zal op bepaalde momenten het redvoertuig van de brandweer in Hilversum buiten dienst worden gesteld, aldus de korpsleiding in een recent persbericht. Met het stilvallen van dit redvoertuig is de brandweer niet meer in staat om tijdig de rechtens vereiste hulp te bieden in gevallen waarbij burgers  bij een brand onvoldoende of geen vluchtwegen meer hebben (bijvoorbeeld portiekflats en hoogbouw) Bovendien kan een redvoertuig ook als vluchtweg voor eigen personeel dienen. Daarmee faalt het personeelsbeleid van de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) opnieuw en komt de paraatheid van de brandweerkorpsen in deze veiligheidsregio verder in het geding.

Volgens de Gooise leden van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) ligt de oorzaak hiervan bij de inzet van bestelbusjes met 2 personen, de zgn. ‘Snelle Interventie Voertuigen’(SIV).  De inzet van dit soort brandweervoertuigen staat  landelijk ter discussie omdat er op de werkvloer geen draagvlak voor is. Om deze reden is het ook een probleem om de dienstroosters 24/7 voor de 4 SIV’s in Gooi en Vechtstreek gevuld te krijgen en wordt in een toenemend aantal gevallen een beroep gedaan op de kostenintensieve 24-uursbezetting. Maar ook dat heeft inmiddels zijn grenzen bereikt.

Redvoertuig buiten dienst
Het probleem is echter al meer dan een jaar bekend. Ondanks de duidelijke signalen heeft de korpsleiding nagelaten om tijdig adequate maatregelen te treffen, zo blijkt nu. De extra 24-uursmedewerkers die onlangs in dienst zijn genomen kunnen het groeiend tekort blijkbaar ook niet aanvullen. Dit heeft tot gevolg dat regelmatig brandweervoertuigen buiten dienst moeten worden gezet. Dat nu het redvoertuig in Hilversum aan de beurt is beschouwen wij als het spreekwoordelijke puntje van de ijsberg. Dat andere redvoertuigen uit de regio gegarandeerd binnen de normtijden in Hilversum kunnen arriveren, durven wij ernstig te betwijfelen. Welk nut de inzet van hoogwerkers heeft hebben we gezien bij de brand in het wooncomplex ‘De Notenhout’ in Nijmegen op 20 februari van dit jaar.

Parallel aan een evaluatie van het vrijwilligersbeleid heeft de VBV in 2014 op alle kazernes in de regio Gooi en Vechtstreek een belevingsonderzoek uitgevoerd. De oplossingsrichtingen uit dit rapport en dat van het evaluatieonderzoek zijn door de directie en het Algemeen Bestuur ter zijde geschoven. Hierdoor is er in het afgelopen jaar niet zichtbaar gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Bovendien heeft de VBV het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio en de korpsleiding voortdurend geïnformeerd over de bezwaren tegen de inzet van de SIV’s en de omvangrijke offers in personele en financiële middelen die daarmee gemoeid zijn terwijl nut en noodzaak van een SIV tot op heden niet zijn aangetoond. De kosten stijgen en de brandweerzorg is in het geding.

Ondeskundig en geldverspillend beleid
De vrijwilligers zien dat allemaal met lede ogen aan en zijn niet meer gemotiveerd om dit ondeskundige en geld verspillende beleid actief te ondersteunen. De oproep van de commandant om (extra) diensten te draaien is aan deze, voorheen goed gemotiveerde, mensen niet meer besteed.  Volgens de Gooise VBV leden is er maar één oplossing; de SIV’s volledig buiten dienst stellen.