zeelandDe veiligheidsregio Zeeland verbeterd dekkingspercentage van 39% naar 93,2%!

In de Nota van toelichting op het Besluit Veiligheidsregio’s lezen we: “De regels inzake brandweerzorg beogen de algemene veiligheid van personen bij branden en gevaren te dienen. Het gaat hierbij om het redden van levens en het voorkomen dat de brand naar belendende panden overslaat.” 

De veiligheidsregio Zeeland voldoet niet aan deze regels. Daarop volgt in september 2012 een brief op poten van de minister van VenJ. Daarin schrijft hij dat de normtijden uit het Besluit veiligheidsregio’s onvoldoende worden gehaald. Dat is ´zorgelijk´ omdat de opkomst van de brandweer daarmee onvoldoende is geborgd. Omdat de veiligheidsregio Zeeland een van de regio’s is die in minder dan 50% van de gevallen de normtijden haalt, verzoekt hij de regio met klem om de opkomsttijden te verbeteren en de daartoe noodzakelijke stappen te nemen.

Inmiddels heeft de veiligheidsregio Zeeland de volgende wondermiddelen ingezet:

  • 8 kazernes worden gesloten
  • de tijdnormen voor de opkomst van de brandweer worden generiek met 25% opgerekt
  • 25 standaard tankautospuiten worden vervangen door een Zeeuwse TS4.

Terwijl iedereen denkt dat daarmee de slagkracht verslechtert, is het Algemeen Bestuur in staat om het volgende resultaat uit de hoed te toveren: Het dekkingspercentage gaat van 39% naar 93,2%. Iedereen blij!

Het Algemeen Bestuur introduceerde daarvoor gewoon plannen met nieuwe, zelfbedachte regels die onder de streep ook nog geld opleveren; kassa!
Aanstaande donderdag gaat het Algeem Bestuur een besluit nemen over de eigen plannen, Dat is ook handig.
De volksvertegenwoordigers zijn ondertussen al verdwaald in het sprookjesbos van de veiligheidsregio.

In tegenstelling tot veel bestuurders gelooft de VBV niet in het sprookje van Zeeland. Het lijkt meer op een bange droom.

Daarom hebben wij een brief gestuurd naar alle colleges en gemeenteraden in Zeeland.
Lees deze brief hier: https://www.brandweervrijwilligers.nl/vbv-brief-maatwerk-zeeland/