De VBV en taakdifferentiatie

Het onderwerp taakdifferentiatie is bij de brandweer volop in het nieuws.
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) krijgt veel vragen over dit onderwerp.
Wij proberen aan iedereen duidelijk te maken dat voor ons belangrijk is dat er geen eerste en tweederangs brandweermensen ontstaan.

De reden voor taakdifferentiatie is een juridisch probleem dat moet worden opgelost.
In Nederland hebben wij ervoor gekozen dat de kwaliteit van alle brandweermensen gelijk moet zijn. Dus geen verschil tussen Beroeps of Vrijwillig.

Volgens het gelijkheidsbeginsel, verankerd in Europese wetgeving, moeten gelijke gevallen gelijk worden beloond. Omdat er bij de brandweer groot verschil is in beloning tussen Beroeps en Vrijwillig, moeten er dus verschillen zijn in het soort werk. Daarvoor is taakdifferentiatie bedacht.

Vrijwilligers alleen de basis brandweerzorg en maximaal 1 specialisme. Beroeps brandweermensen de basis brandweerzorg en tenminste 3 specialismen.

De VBV vindt dat wij het verschil niet moeten zoeken in taken, maar in de manier waarop we aan het werk gaan.
Dat verschil zit er dan in dat beroeps brandweermensen in een kazerne wachten op het alarm of met de brandweerauto thuis in een zogenaamd geconsigneerd piket.
Vrijwilligers doen hun werk op basis van vrije instroom. De pieper gaat, dan gaan zij naar de kazerne.
Daarbij is nog een ander fundamenteel verschil, de Vrijwilliger kan besluiten dat hij niet opkomt, hoewel zijn komst wel wordt gevraagd. Beroeps hebben deze “opt out” niet.

Als Vrijwilligers kazernediensten willen doen, dan doen zij dat op basis van een parttime arbeidscontract. Het grote bijkomende voordeel is dan dat in geval van ziekte of ongeval aanspraak kan worden gemaakt op verzekering en doorbetaling. Vrijwilligers kunnen dus wat ons betreft ook brandweer als beroep naast hun Vrijwilligheid uitoefenen.

Dit hebben wij ingebracht in de denktank die voor dit doel is opgericht. De denktank heeft het advies van professor Verburg gevolgd en uitgewerkt in een aantal bouwstenen.
Bouwsteen 1 is het afschaffen van kazernering en consignatie voor Vrijwilligers.
Daarnaast zijn nog een aantal andere bouwstenen ingevuld. Hierin zijn bijvoorbeeld basis zorg en specialismen uitgewerkt.

De VBV vindt het onverstandig om een totaalpakket in te voeren omdat daardoor een onnodig verschil in brandweerzorg kwaliteit ontstaat. Daarom stellen wij voor alleen bouwsteen 1 in te voeren.
Dan kan daarna worden bezien of er nog meer verschillen nodig zijn om Beroepsbrandweer en Vrijwilligers van elkaar te onderscheiden zonder dat de kwaliteit van het brandweer product in Nederland verschillend wordt.

Dit zullen wij inbrengen in de discussie die momenteel wordt gevoerd.
Al was het maar om te voorkomen dat een goed werkend en relatief goedkoop veiligheidssysteem in ons land wordt ontmanteld.
Tenslotte zijn wij er ook nog van overtuigd dat Brandweervrijwilligers zich niet in rijen zullen opstellen bij de rechter omdat zij zich achtergesteld voelen. Zij zijn trots op wat zij kunnen en wat zij doen. Wat zij daarmee verdienen is een geweldige reputatie en dat is veel belangrijker dan geld alleen.

Marcel Dokter
Voorzitter