Aanpassen van het systeem
Niet omdat het kan, maar omdat het moet.

In de Tweede Kamer kwam 16 mei jongstleden tijdens het ‘Rondetafelgesprek Brandweer’ de vraag op tafel of het ‘systeem’ niet moet worden aangepast aan de Vrijwilligers in plaats van andersom. Daarbij werd ook gesteld dat bij de inrichting van de brandweerzorg onvoldoende rekening wordt gehouden met de positie van de Vrijwilliger.

Het thema Vrijwilligheid kwam ook aan bod in een vergelijking van Nederland met andere Europese landen, waaronder Duitsland. Heel toevallig, maar helaas onbesproken in de Kamer, werd diezelfde dag door het parlement van de Duitse deelstaat Nedersaksen het ‘systeem’ van de brandweerzorg (Brandschutzgesetz) aangepast aan de wensen van de brandweerkorpsen in het veld, de Vrijwilligerskorpsen in het bijzonder.

Diversiteit
Zo wordt bijvoorbeeld – op verzoek van de brandweerkorpsen – in Nedersaksen de brandweerwet aangepast door de leeftijdsgrens voor de actieve dienst met 4 jaar te verhogen naar 67 jaar.
In Nederland daarentegen worden grote aantallen gezonde en vakbekwame Vrijwilligers afgeschreven of aan de kant gezet dankzij een keuringsmethodiek (PPMO) met te zware keuringseisen die niet, zoals dat bij de politie en defensie het geval is, differentiëren naar leeftijd en geslacht, maar diversiteit nadrukkelijk in de weg staan, getuige de gestage daling van aantal vrouwen bij de brandweer.

Verzekeringsfonds
Een andere noemenswaardige, en tevens ruimhartige aanpassing van de brandweerwet in Nedersaksen betreft de inrichting van een verzekeringsfonds dat voorziet in een vangnet voor Vrijwilligers die tijdens hun inzet voor de samenleving (blijvende)gezondheidsschade hebben opgelopen en daarvoor geen aanspraak kunnen maken op dekking van de reguliere ongevallenverzekering van de brandweer.

Terwijl de VBV al in 2009 een dergelijk voorstel indiende voor een voorziening in de rechtspositie voor Vrijwilligers, moeten Brandweer Vrijwilligers uit alle windstreken van ons land, van Lemelerveld tot Wemeldinge en van Groningen tot Glanerbrug knokken voor een uitkering en soms hun spaarcenten aanspreken in juridisch getouwtrek om schadeloosstelling na de vaststelling van gezondheidsschade, opgelopen tijden de uitvoering van werkzaamheden voor de brandweer.
Zo moet het niet volgens de VBV.

Gelukkig kan het ook anders, zo blijkt uit de stappen van onze Oosterburen.

Daarom zal de VBV blijven ijveren voor een goed klimaat voor de Vrijwilligheid bij de brandweer in ons land. Omdat het moet, én omdat het kan.