behartigt de belangen voor 22.000 Brandweer Vrijwilligers, van het brandweervak, het vakmanschap en de beroepseer

nieuws uit de regio

sponsored links

           

          

wilt u ook adverteren op onze site? neem dan contact met ons op via: webbeheer@brandweervrijwilligers.nl

alv 2015


Op 13 juni aanstaande wordt weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in Leusden. aanvang 10.00 uur. Binnekort verschijnt de agenda. Gezien de huidige ontwikelingen wat betreft bijvoorbeeld voertuigbezetting en het PPMO is dit een zeer belangrijke vergadering. Noteer het dus vast in uw agenda en meld u aan op: info@brandweervrijwilligers.nl

VBV Youtubekanaal

de brandweer
Meer video's
Social media

                        

tweets

van de voorzitter

Van tijd tot tijd doet onze voorzitter verslag van wat er in brandweerland gebeurt, wat hem bezig houdt of waar de VBV mee bezig is.
Deze keer:

"Brandweer in het nieuws en PPMO"

Meldpunten

Van onderwerpen waar de VBV zich zorgen over maakt leggen wij een dossier aan. Elk dossier heeft een dossierhouder die speciale aandacht aan het onderwerp schenkt en het dossier bijhoudt. U kunt hier ook zaken die in uw korps spelen, per dossier, melden.

Rechtspositie en arbeidszaken


Voor rechtspositionele zaken is de VBV aangesloten bij het CHMF. Onze vertegenwoordiger bij het CHMF is Ruud van Vliet. Daarnaast vertegenwoordigen Ronald Kraan en Ruud van Vliet de brandweervrijwilligers in de BGO's van diverse regio's tijdens het regionaliseringsproces.

Nieuwe rechtpositieregeling vrijwilligers


De VBV roept zijn leden om samen tot een vernieuwde rechtspositie regeling voor de Brandweer vrijwilliger te komen. Speciaal hiervoor heeft de VBV een aantal poll's gehouden. Ook is er een discussiegroep geopend in LinkedIn. Hier waren van tijd tot tijd stellingen geplaatst. Wil je meedoen? Je kunt nog je  menig geven op de stellingen in de LinkedIn discussiegroep.


Bedenk: het is jou rechtspositieregeling!